h

Ook basisonderwijs heeft extra ruimte nodig

29 september 2015

Ook basisonderwijs heeft extra ruimte nodig

Foto: SP

Afgelopen week uitte SP Utrecht al haar zorgen over de snelle groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, en het tekort aan passende onderwijshuisvesting dat er mee gepaard gaat. Dat het niet alleen over toekomstige leerlingen gaat werd deze week duidelijk nadat de gemeenteraad meerdere berichten ontving van bezorgde ouders. Wat blijkt, in verschillende wijken barsten ook basisscholen al uit hun voegen.

Vorige week stuurden een aantal ouders van kinderen op de Johan de Wittschool in Oog in Al de gemeenteraad een bericht over de overpopulatie van deze openbare school. De directie van de school heeft aangegeven nu een officiële Daltonschool te willen worden en een dependance te willen stichten. Dat de Johan de Wittschool niet de enige school is die te maken heeft met een grote toestroom van leerlingen blijkt ook uit andere reacties die SP Utrecht de afgelopen dagen heeft ontvangen. Steeds meer scholen passen een lotingssysteem toe en/of hebben een leerlingenstop.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Wat nogal vreemd is in dit verhaal is dat twee jaar geleden de Jan Nieuwenhuyzenschool  (Openbaar – Dalton) in Lombok werd gesloten omdat er onvoldoende toekomstperspectief zou zijn, waaronder te weinig leerlingen.  Als SP zijn we altijd tegen de sluiting van deze school geweest omdat we wilden dat Lombok haar eigen openbare school zou behouden. Ik ben dan ook heel benieuwd of er een relatie is tussen de toenmalige sluiting en het huidige gebrek aan onderwijsplaatsen.”

De SP hoort graag hoe het college naar deze situatie kijkt en welke oplossing zij voorhanden ziet om de overvolle basisscholen te kunnen helpen en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Reacties

De heer Schipper kan deze kritische vragen het beste tegelijkertijd stellen aan de bestuurders van SPO Utrecht, die in een RIA succesvol hun best deden om het college ervan te overtuigen dat de Jan Nieuwenhuyzenschool geen toekomst had. Ouders en andere betrokkenen konden toen al aantonen dat de school anders dan gesteld wél voldeed aan het basisarrangement van de inspectie, nu blijkt het voedingsgebied in West groot genoeg te zijn voor nog een school. Schandalig is ook dat er sinds twee jaar in Lombok geen enkele openbare school meer is, en dat een van de weinige Utrechtse Daltonscholen indertijd het veld moest ruimen. SPO heeft hier geen goede rol in gespeeld, leden van de gemeenteraad hebben hun controlerende taak niet serieus genomen en de wethouder heeft zich onvoldoende op de hoogte gesteld, zo blijkt eens te meer uit dit bericht.

Zijn er op de vragen van Tim Schipper (24-9-2015) ooit antwoord gekomen?
Johan de Witschool zal aan het einde van dit schooljaar een openbare daltonschool zijn (zie de website van deze school).
De openbare daltonschool Jan Nieuwenhuyzen is in 2013 dichtgegaan. De tijd heeft nu laten zien wat de ouders van Jan Nieuwenhuyzenschool toen zeiden.
SPOU heeft nog steeds hetzelfde college van bestuur. Het openbaar basisonderwijs in Utrecht verdient beter.

Reactie toevoegen

U bent hier