h

Leerlingenvervoer: Onderweg, maar nog een lange weg te gaan

9 december 2014

Leerlingenvervoer: Onderweg, maar nog een lange weg te gaan

De afgelopen maanden is het leerlingenvervoer in Utrecht meerdere malen in het nieuws geweest vanwege verschillende misstanden. Zo werden leerlingen te laat of helemaal niet opgehaald, was er slechte communicatie tussen vervoerder en ouders en waren er verschillende vragen omtrent de veiligheid van het vervoer. De SP is blij te zien dat er door de Utrechtse wethouder van onderwijs en de gemeente aan verschillende verbeteringen gewerkt wordt. Tegelijkertijd constateert de SP ook dat er dingen niet voldoende zijn geregeld. Er komen namelijk nog steeds klachten binnen op het Meldpunt Leerlingenvervoer. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: ”Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep jongeren. De gemeente zou er alles aan moeten doen om het vervoer voor deze groep zo goed mogelijk te regelen.”

Inmiddels zijn er door de gemeente Utrecht gesprekken geweest met scholen en ouders om de lopende problemen op te lossen. Ook worden een aantal suggesties, zowel van de ouders als van de SP, meegenomen in de nieuwe aanbestedingscriteria. Zo wordt onder andere vastgelegd dat chauffeurs betaald worden volgens CAO. Ook krijgen de ouders de Right to Challenge, dat houdt in dat als zij kunnen aangeven dat zij het leerlingenvervoer zelf beter kunnen organiseren ze hier de ruimte voor krijgen, en dus niet verplicht vast zitten aan één vervoerder.

Dit is een eerste stap in de goede richting en de SP hoopt samen met de ouders dat de wethouder deze lijn doorzet. Dan is het te vaak en onverwacht wisselen van chauffeurs, de slechte communicatie vanuit de vervoerder en de onveiligheid van en in de busjes straks hopelijk verleden tijd.

Wilt u ook uw ervaring, klacht of mening over het leerlingenvervoer in Utrecht kwijt? Kijk dan op www.utrecht.sp.nl/leerlingenvervoer

Reactie toevoegen

U bent hier