h

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

14 april 2015

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

Gisteren heeft de SP een persbericht uitgebracht over de zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op basis van de beschikbare informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs heeft de SP een overzicht gemaakt van zwakke scholen in Utrecht. De SP is blij met de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht. Tegelijkertijd roept het ook een hoop nieuwe vragen op. Het lijkt er namelijk op dat de informatie op de site van de inspectie van het onderwijs niet helemaal up-to-date is.  Daarmee geeft het een onduidelijk en onvolledig beeld van de kwaliteitsbeoordelingen van de Utrechtse opleidingen.

Een van de scholen die genoemd werd in het bericht is De Pels, een school voor Speciaal Voortgezet Onderwijs. Zij laat weten dat ze geen zwakke school meer zijn, omdat ze recent door de onderwijsinspectie de status 'basis' hebben gekregen. Ditzelfde geldt voor het VWO bij UniC. Ook zij geven aan inmiddels van zwak naar basis te zijn gegaan. Helaas heeft de inspectie van het Onderwijs dit nog niet op hun site toegevoegd.

SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: “Natuurlijk is het hartstikke fijn om te horen dat De Pels en ook het VWO van UniC weer de basis status hebben gekregen. Goed nieuws voor de ouders en de leerlingen. Dat toont aan dat ze beiden op de goede weg zijn." Het oordeel van de inspectie van het onderwijs over VSO De Pels schommelde de afgelopen jaren tussen zwak, zeer zwak en basis. En ook het VWO bij UniC kreeg afgelopen jaar van de Inspectie van het Onderwijs nog het predicaat Zwak. "We hopen dat De Pels en UniC deze stijgende lijn gaat voortzetten. Natuurlijk is dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de school zelf. Daarnaast zijn we erg benieuwd welke rol de gemeente daarin gaat pakken.”

Foto: SP

Foto: SP

Nog steeds maakt de SP zich zorgen om de VWO opleidingen in Utrecht. Want nog steeds zijn twee op de zeven VWO opleidingen onder de maat.

Daarnaast roept het niet up-to-date zijn van de site van de onderwijsinspectie veel vragen op. Het is duidelijk dat er een lange periode zit tussen een bezoek van de onderwijsinspectie en het uitbrengen van het beoordelingsrapport. Dit omdat de school ook de mogelijkheid heeft om op het rapport te reageren voordat het wordt gepubliceerd. Wijlhuizen: “Ik snap dat je zorgvuldig met dit soort beoordelingen om moet gaan. Tegelijkertijd moet je als ouder kunnen uitgaan van de informatie die beschikbaar is. Het kiezen van de juiste school is al moeilijk genoeg.”

De scan die de SP gedaan heeft, was gericht op het in kaart brengen van zwakke scholen.  “ Zijn er wellicht ook scholen die nu wel een voldoende beoordeling hebben maar ondertussen achteruit gegaan zijn, zonder dat ouders dit weten?”, vraagt Wijlhuizen zich af. De SP gaat daarom aanvullende vragen stellen aan de wethouder, om te kijken of en hoe de gemeente kan zorgen dat er een actueel overzicht is van de Utrechtse scholen.

Reacties

Het is jammer dat de SP blijkbaar z'n bevindingen alléén op de rapportage van de onderwijsinspectie baseert terwijl de achterliggende werkwijze ook bekend is. Een school moet zich over een aantal jaren "bewijzen" waarbij de info natuurlijk niet écht up-to-date is.
Ook zijn er "afwijkende onderwijsvormen" die zich naar een "meetbaar resultaat" moeten vormen (eindexames) die echter een hoop kwaliteiten van leerlingen NIET toont. De afwijkende scholen (zoals Amadeus, UniC) zorgen juist op die punten voor veel meerwaarde waar je juist in de moderne maatschappij veel aan hebt
Dit wordt echter niet door de onderwijsinspectie gesignaleerd, maar ook niet door de SP aangekaart.
Het lijkt er dan op dat de SP met deze publicatie de ouders van toekomstige leerlingen eenzijdige en onvolledige informatie geeft.
Gemiste kans...

Reactie toevoegen

U bent hier