h

Nieuw aanmeldbeleid basisscholen gemiste kans

12 februari 2021

Nieuw aanmeldbeleid basisscholen gemiste kans

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een nieuw aanmeldbeleid voor basisscholen afgesproken. Dit is wat de SP betreft een gemiste kans omdat er niets wordt gedaan aan het feit dat er een steeds grotere kloof groeit tussen arme en rijke scholen.
 

Het aanmeldbeleid in Utrecht is al lang een doorn in het oog van SP Utrecht. Ondanks dat dit per wet verboden is laten scholen ouders namelijk al ver voor de 3e verjaardag van hun kind zich inschrijven. Hier werd vooral door rijkere, goed geinformeerde, ouders gebruik van gemaakt, met als resultaat dat kinderen van armere ouders er niet meer tussen kwamen op de wachtlijsten voor de betere scholen. Doordat deze scholen dan meer ouderbijdrages kunnen vragen en minder kinderen met achterstanden hebben worden ze relatief nog beter, en groeit de kloof tussen de arme en rijke scholen steeds verder.

Om dit probleem aan te pakken pleit de SP al lang voor een centraal aanmeldbeleid. Dit heeft het college nu overgenomen, maar zonder daar ook aan te koppelen dat het als doel moet hebben om het verschil tussen scholen en de segregatie van arme en rijke kinderen tegen te gaan. In plaats daarvan staat keuzevrijheid voor ouders centraal. SP-raadslid Wiegant: "Een gemiste kans. Het college vindt de keuzevrijheid van ouders heilig en offert daarvoor kansengelijkheid voor ieder kind op. Onbeperkte keuzevrijheid is uiteindelijk niets anders dan het recht van de sterkste."

Reactie toevoegen

U bent hier