h

Essentiële vragen Koranschool Al Fitrah onbeantwoord

27 januari 2017

Essentiële vragen Koranschool Al Fitrah onbeantwoord

Foto: Google Maps
De SP is ontevreden over het onlangs uitgebrachte rapport over de Koranschool in de Al Fitrahmoskee in Overvecht.
Zo'n 170 kinderen tussen de 5 en 14 jaar volgen op woensdagmiddag, zaterdag en zondag zo'n 12 tot 14 uur les op de koranschool van salafistische imam Suhayb Salam. Lessen in Arabisch, de Koran en "opvoedkundige" lessen. Naar aanleiding van onder andere "Leven als de profeet in Utrecht Overvecht" in NRC van 19 december 2015 had de gemeente Utrecht aan het Verwey-Jonkerinstutuut gevraagd de pedagogische effecten van de lessen aan deze Koranschool uit te voeren. De effecten op de basisscholen zijn echter niet onderzocht.

Het Verwey-Jonkerinstituut heeft namelijk in overleg met de gemeente en de Koranschool besloten het onderzoek uitsluitend te richten op de interne partijen, namelijk de Koranschool zelf, de leerlingen hun ouders. Slechts de inhoud van de lessen en het pedagogische leerklimaat zijn onderzocht. Met externe partijen zoals buurtorganisaties en basisscholen is niet gesproken. Naar de mening van de SP kan geen goed beeld worden gekregen van de pedagogische effecten van de lessen aan deze Koranschool als alleen naar de Koranschool zelf wordt gekeken. Zeker niet als je weet dat de directeur Suhayb Salam een ronduit vijandige houding heeft ten aanzien van regulier onderwijs, zoals blijkt uit deze toespraak van 4 mei 2014.

In deze toespraak zegt hij (vanaf 14:57) "Kijk maar naar school. Als jouw kind naar school gaat. Het eerste wat wordt gedaan, met jouw kind, is dat zijn essentiële verwerkingssysteem kapot gemaakt wordt".

Essentiele vragen die zijn blijven liggen zijn dus:

  • Welk effect heeft het volgen van de lessen op de integratie van de kinderen op hun basisschool en maatschappelijke omgeving?
  • Wat zijn de ervaringen van basisscholen en buurtorganisaties met deze Koranschool?

Des te vreemder is het dat het Verwey-Jonkerinstituut aanbeveelt contact en uitwisseling tussen deze Koranschool en de basisscholen te versterken. Is dat, gezien de opvattingen van dhr. Salam over het reguliere onderwijs, zinvol en voor wie?

De SP wil aanvullend onderzoek, waarin juist de externe partijen geraadpleegd worden.

In de commissievergadering van 26 januari is het rapport met de burgemeester en de wethouder van onderwijs besproken. De SP vindt het opmerkelijk dat vanuit de gemeente de onderzoeksopdracht heeft beperkt tot Al Fitrah zelf. De pedagogische effecten beperken zich immers niet tot de Koranschool van Al Fitrah. De SP is blij dat het college afstand neemt van de aanvankelijke aanname van de aanbeveling om contacten van basisscholen te stimuleren.

Opvallend is wat het gebrek aan informatie dat het college heeft. Zo gaf het college aan niet te weten op welke basisscholen de leerlingen van deze Al Fitrah-school zitten. Op aandringen van de SP zal geprobeert worden deze informatie wel te krijgen zodat hopelijk de vragen die zijn blijven liggen kunnen worden onderzocht.

Voor alle duidelijkheid: De SP wil helderheid over de rol van Al Fitrah vanwege de politieke invloed die zij wil uitoefenen op met name de Utrechtse gemeenschap van mensen met een moslim-achtergrond. Hierover schreven we eerder een opinieartikel over in het NRC. (zie deze link)

Reacties

Blij dat er naast het sociale gezicht de SP zich steeds duidelijker uit wenst te spreken tegen dit soort tuig wat hier consequent de positie loopt te ondermijnen van goedwillende moslims en kinderen een toekomst ontzegd. Laat vooral in de reguliere media weten dat de SP niet wegkijkt wanneer we het over de Sektarische Islam hebben en hierbij elke vorm van politieke correctheid opzij gaan zetten want de nood is hoog.

Reactie toevoegen

U bent hier