h

Voldoende sportruimten Via Nova College

27 oktober 2015

Voldoende sportruimten Via Nova College

Foto: SP

Half oktober stuurde het Via Nova College in Leidsche Rijn een brief naar de gemeenteraad met de vraag om nog eens te kijken naar het besluit om twee sportzalen te bouwen binnen hun nieuwe locatie. Volgens de school is twee sportzalen namelijk veel te weinig voor het aantal leerlingen. De SP vraagt zich net als de school af waarom deze keuze gemaakt is en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Het Via Nova College heeft op dit moment ongeveer 800 leerlingen die op dit moment 3120 uren Lichamelijke Opvoeding krijgen. Met twee sportzalen, zoals in de huidige plannen voor de nog te bouwen nieuwe locatie, zijn er slechts 2052 uren beschikbaar. Een verschil van ruim 1000 uur. En dat tekort wordt alleen maar groter, aangezien verwacht wordt dat de school er tot 2028 nog eens 300 leerlingen bij gaat krijgen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Het Via Nova College is de enige school in Utrecht met een interne sportopleiding en heeft daarmee een uniek aanbod. Het is nogal wrang dat nu juist op deze school bezuinigd wordt op de sportfaciliteiten, terwijl de plannen voor nieuwbouw de uitgelezen kans bieden om deze ruimten te faciliteren.”

Daarom dient de SP samen met Student & Starter, PvdA en CDA schriftelijke vragen in. De partijen worden hierin ondersteund door het Rijk en de schoolbesturen, die recent een bestuursakkoord hebben ondertekend waarin de ambitie wordt uitgesproken om meer uren bewegingsonderwijs aan te bieden.

Reactie toevoegen

U bent hier