h

Draagvlakonderzoek Hart van Hoograven: "zo ga je niet met mensen om"

10 januari 2007

Draagvlakonderzoek Hart van Hoograven: "zo ga je niet met mensen om"

Door Tim Schipper

Tim SchipperOp verzoek van de SP en diverse andere partijen is in de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 9 januari het 'draagvlakonderzoek' voor sloop van de resterende woningen aan de noordzijde van 't Goylaan besproken, dat momenteel door Mitros wordt gehouden. Was er door Bo-Ex al een recordpoging gedaan op het gebied van sturing van de uitslag bij Complex 507, bij het Hart van Hoograven gaat Mitros op z'n minst voor een evenaring.

Afbeelding: skyscrapercity.com

Het draagvlakonderzoek combineert een woonwensenonderzoek met een ja/nee vraag over de sloop. Samengesteld door de corporatie en een bewonerscommissie waarvan de bewoners tot voor kort het bestaan niet kenden. Dreigen met een impasse als de plannen voor sloop worden afgewezen, geen planmatig onderhoud meer.
De gehele commissie had grote bezwaren tegen deze gang van zaken en ook wethouder Bosch ziet nu aanleiding tot een gesprek met de corporatie. "Zo ga je niet met mensen om", was zijn commentaar over de gebruikte terminologie in het draagvlakonderzoek. De kans bestaat dat het onderzoek overgedaan zal moeten worden, maar dan conform de voorwaarden in het protocol van 'Utrecht Vernieuwt', waarin de afspraken over herstructureringsprojecten zijn vastgelegd.

Bij ieder herstructureringsproject duiken deze problemen op. De wethouder stelde vast dat er blijkbaar tekortkomingen zijn. Hij wil deze binnenkort met de corporaties en de gemeenteraad bespreken.

Hieronder een voorbeeld uit de vragenlijst Hart van Hoograven. Als je de informatie niet goed hebt begrepen, dan toch graag een antwoord of je akkoord gaat met sloop. In te leveren voor 15 januari.

9. Bent u op de hoogte van de plannen van Mitros en gemeente voor sloop van de woningen?
o Ja (ga door met vraag 11)
o Nee

10. Als u niet op de hoogte bent van de plannen, hoe     komt dit?
o Ik heb geen informatie in de brievenbus gekregen
o Ik kan niet goed Nederlands lezen, en wil graag mondeling informatie in het
o Nederlands
o Turks
o Marokkaans
o Engels
o Weet niet

11. Gaat u akkoord met deze plannen?
o Ja
o Nee (ga door met vraag 13)
o Geen mening/weet niet (ga door met vraag 14)

Zie voor meer info over de herstructurering:
www.utrechtvernielt.nl

U bent hier