h

Wijkbureau Vleuten-de Meern zwijgt over projecten Veldhuizen

18 januari 2007

Wijkbureau Vleuten-de Meern zwijgt over projecten Veldhuizen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen, gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg.

Over de verlenging van de geluidswal zegt het wijkbureau in december 2005 een voorlopig ontwerp klaar te hebben dat vervolgens aan de bewoners zal worden gepresenteerd. De start van de uitvoering staat gepresenteerd in de loop van 2007, aldus de brief.

Het voorlopig ontwerp voor de groenstrook zal, volgens de brief, december 2005 intern worden beoordeeld en vervolgens aan de bewoners worden gepresenteerd. De uitvoering van de definitieve aanleg van de Veldhuizerweg staat gepland voor eind 2006. Er zal geprobeerd worden om de planning voor de aanleg van de groenstrook naar voren te halen, vertelt de brief.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben, besluit de brief.

De bewoners hebben tot op heden taal noch teken ontvangen over deze twee projecten. Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen aan het College:

1.   Wanneer wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd over de verlenging van de geluidswal?

2.   Wanneer wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd over groenstrook aan de Vedlhuizerweg?

3.   Wanneer denkt u de verlenging van de geluidswal gerealiseerd te hebben?

4.   Wanneer denkt u de inrichting van de groenstrook gerealiseerd te hebben?

U bent hier