h

SP voor behoud bibliotheek Tuinwijk

31 maart 2007

SP voor behoud bibliotheek Tuinwijk

Door Marcel van den Tooren

De SP vindt dat de bibliotheek in Tuinwijk in het Ingenhouszplantsoen behouden moet blijven. Op dit moment onderzoekt het college de mogelijkheid om deze druk bezochte bibliotheek onder te brengen is in het Wijkservicecentrum Noordoost dat aan de Alexander Numankade zou moeten gaan verrijzen. Deze verhuizing zou een verschraling betekenen voor het aanbod aan activiteiten in Tuinwijk en omgeving.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 april zal de SP daarom wethouder Janssen van biliotheekzaken oproepen de verhuisplannen naar de prullenbak te verwijzen.

De laatste jaren is het aanbod aan publieke activiteiten in Tuinwijk en omgeving al afgenomen. Met name de ouderen uit de wijk trekken steeds vaker aan het kortste eind. Nadat het postkantoor en het Oude Badhuis aan het Van Noortplein al gesloten waren, dreigt nu ook de bibliotheek in het Ingenhouszplantsoen te moeten wijken voor de vooruitgang. "Onacceptabel", aldus SP-raadslid Marcel van den Tooren, "de bibliotheek draait al jaren als een tierelier, jong en oud maken er volop gebruik van, de bibliotheek is uitstekend te bereiken met lijn 5, ook de nabij gelegen scholen in Staatsliedenbuurt en Vogelenbuurt kunnen en gaan er lopend met de kinderen naartoe maar ook bezoekers uit Tuindorp weten de weg te vinden. Ik vraag me af waarom zo'n goed lopende faciliteit in de wijk moet sneuvelen. Het huidige college gaat er prat op dat er de komende jaren 2 ton extra per jaar per wijk in het leefbaarheidsbudget wordt gepompt. Maar wat is dat geld waard als tegelijkertijd laagdrempelige en goed lopende voorzieningen uit de wijk wegtrekken?"

Tijdens de vergadering van de raadscommissie voor maatschappelijke ontwikkelingen van donderdag 29 maart gaf wethouder Janssen geen krimp. Hij bleek niet gevoelig voor de argumenten en de gloedvolle betogen van de vier insprekers uit de wijk. En ook de oproep van bijna alle fracties om de verhuisplannen te heroverwegen en daarbij nader te rade te gaan bij de wijkbewoners sloeg hij in de wind. Van den Tooren: "Tijdens het debat toonde de wethouder zich zo buigzaam als gewapend beton. Zijn betoog sneed geen hout. Het was een open uitnodiging voor de raadsleden om bij de raadsvergadering van donderdag 12 april met een stevige uitspraak te komen. Ik neem deze uitnodiging met beide handen aan en zal - eventueel in samenwerking met andere partijen - met een motie komen waarin we de wethouder oproepen de verhuisplannen te staken."

Klik hier voor de bijdrage van Marcel van den Tooren tijdens het debat over de bibliotheek in Tuinwijk.

U bent hier