h

Muziekpaleis: de sloopkogel is door de kerk

11 juli 2007

Muziekpaleis: de sloopkogel is door de kerk

 
Door Tim Schipper

Geen sluitende exploitatie, ruzie tussen de fusiepartners, het weggeven van de onderhandelingspositie van de gemeente met Corio. Prima redenen voor een debat van drie uur in de raadscommissie gisteren. Vervolgens 10 minuten coalitieberaad en - weg zijn alle zorgen. De sloopkogel is door de kerk, of in dit geval het muziekcentrum Vredenburg.

Muziekpaleis

 

Eerst een getekende overeenkomst over de ontwikkeling van de 'Koppen' van de Openbaar Vervoer Terminal (OVT) en het Radboudkwartier, dan pas kan Corio beginnen met het woon-winkelgebouw op het Vredenburg. Die koppeling was in de vorige raadsperiode na een stevige strijd afgedwongen door de gemeenteraad en kostte het toenmalige college van B&W bijna de kop.

Het zittende college vindt het nu niet meer nodig hierop te wachten en gaat alvast de sloopvergunning voor het muziekcentrum afgeven, zodat er tijdig bouwrijpe grond aan Corio kan worden geleverd en de bouw van het Muziekpaleis kan beginnen. Aanvankelijk leverde dat gesputter op bij de coalitiepartijen. Met name GroenLinks vond het - met de voltallige oppositie - onverstandig de onderhandelingspositie van de gemeente te verzwakken. Immers, als Corio zijn kaskraker op het Vredenburg eenmaal mag bouwen, kan men rustig achterover leunen en moet de gemeente de hand ophouden.

Wethouder Janssen heeft groot vertrouwen in Corio. Die vervolgcontracten zijn op een haar na getekend, hield hij de raad voor. De SP vindt vertrouwen prima, maar controle beter in dit geval. Corio is niet op aarde voor de liefdadigheid en heeft dat in het verleden ook bewezen.
Voor de coalitiepartijen was het voldoende. GroenLinks incasseerde het zoveelste slikmoment en ging over tot de orde van de dag.

Wie straks de 'bewoners' van het Muziekpaleis zijn is onduidelijk. De SJU is door Tivoli en de gemeente onder zware druk gezet de oorspronkelijk vastgelegde bestuursverdeling op te geven en werd verrast door een verklaring dat alles rond zou zijn. Stikken of slikken is nu de vraag voor SJU. Men voelt zich danig in zijn hemd gezet door de fusiepartners en sinds gisteren ook door de gemeenteraad.

De SP vindt het zeer zorgelijk dat er een verre van sluitende exploitatie ligt. Geen post onvoorziene kosten, een jaarlijks tekort van 1,5 ton. Het laat zich raden op wie dat afgewenteld wordt; de bezoekers, in de vorm van hogere prijzen, het personeel, in de vorm van ontslag of slechtere arbeidsvoorwaarden en/of de Utrechtse burger, als het Muziekpaleis de hand op komt houden bij de gemeente voor extra geld.

Wethouder Janssen reageerde geprikkeld op de vraag van Marcel van den Tooren of het waar is dat het muziekpaleis direct na oplevering weer verbouwd moet worden, zoals onlangs in het NRC stond. Onzin, volgens de wethouder. Voor de SP echter aanleiding tot schriftelijke vragen.

Alle seinen staan op groen voor de Utrechtse variant van de Betuwelijn. De afrekening volgt.

U bent hier