h

SP-enquete: Marktomzet Vredenburg keldert door werkzaamheden

1 oktober 2007

SP-enquete: Marktomzet Vredenburg keldert door werkzaamheden

Het overgrote deel van de marktkooplui op het Vredenburg lijdt een flink omzetverlies sinds de werkzaamheden op het plein zijn begonnen. Lang niet iedereen van de vaste klantenkring weet de kraampjes nog te vinden. Dit blijkt uit de enquête die de SP de afgelopen weken hield onder de ondernemers. De resultaten staan haaks op de beweringen van wethouder Janssen dat de effecten slechts tijdelijk zouden zijn.

De uitkomsten van de enquête schokken de SP. Tim Schipper ? fractievoorzitter en woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling ? zal daarom in de gemeenteraad en de commissie Stedelijke Ontwikkeling pleiten voor verlaging van de marktgelden en spoedoverleg tussen gemeente en marktkooplui. Want wat de communicatie en betrokkenheid van de gemeente met de ondernemers betreft is er een hoop mis. Vrijwel alle marktkooplui geven de gemeente voor beide punten een dikke onvoldoende.

De huidige situatie is een stuk minder rooskleurig dan wethouder Janssen ? verantwoordelijk voor de werkzaamheden op het Vredenburg ? de raad voorschotelde. Hij beweerde dat de gevolgen van werkzaamheden ? waarbij alle kramen een nieuwe plek hebben gekregen ? voor de marktlieden niet tot nauwelijks zou leiden tot omzetdaling. De SP heeft dit standpunt altijd bestreden.

Volgens Tim Schipper veroorzaken de nieuwe indeling van de markt, het verdwijnen van de bushaltes en de fietsenstalling aan het plein en de blauwe muur die aan de noorzijde van het Vredenburg is geplaatst een groot deel van de problemen. ?De marktkooplui zijn sterk afhankelijk van gelegenheidsklanten. Het verdwijnen van de fietsenstalling en de bushaltes maakt de markt voor hen een stuk minder bereikbaar. Daarnaast ontneemt de blauwe muur waarachter de werkzaamheden bij het muziekcentrum Vredenbrug plaatsvinden, het zicht op het plein en belemmert het de vertrouwde looproutes. Ook zorgt de nieuwe indeling van de marktkramen voor veel dode punten. Kooplieden die de pech hebben op deze plekken hun kraam te hebben staan, missen veel klandizie.?

Een groot deel van de kooplui vreest het ergste als hun omzet nóg verder zal kelderen. Een aantal van hen heeft hun standplaats al aan de wilgen gehangen, waaronder de bekende broodverkoper ?t Stoepje. Vrijwel alle marktkooplieden noteren een omzetverlies van meer dan 10%. Meer dan eenderde van hen noteert een omzetdaling van meer dan 25%.

Zie ook:

Vredenburgmarkt in nood (AD/UN)


De vragen en antwoorden van de enquête:

Hoe lang staat u op de markt?

?1-3 jaar: 1
?3-5 jaar: 1
?langer dan 5 jaar: 39

Hebt u een vaste klantenkring?

?ja: 40
?nee:1
?weet niet:0

Is uw kraam verplaatst nav werkzaamheden op het plein?

?ja :39
?nee:2

Zo, ja weet uw vaste klantenkring u te vinden na verplaatsing:

?ja: 8
?nee: 9
?gedeeltelijk: 23

Na de start van de werkzaamheden is mijn omzet....

?hoger geworden: 2
?lager: 36
?maakt niet uit: 2

Hoeveel % is uw omzet gewijzigd?

?minder dan 10 % lager: 3
?10 tot 25% lager: 12
?25 tot 50% lager: 15
?Meer dan 50%: 6
?0 tot 10 % hoger:0
?10 tot 25% hoger: 2
?25 ror 50% hoger 0
?meer dan 50%:1

Denkt u dat dit een tijdelijk effect is?

?ja: 3
?nee: 25
?weet niet: 13

Bij een lagere omzet, is dit voor u op lagere termijn vol te houden:

?ja: 2
?nee: 23
?weet niet: 13

Welko rapportcijfer(1 tot 10) geeft u de gemeente, als het gaat om:

Communicatie:

?1 tot 3:15
?4/5:13
?6/7:7
?8 of hoger:4

Betrokkenheid met inzet voor de marktkooplui:

?1 tot 3: 20
?4/5: 12
?6/7: 6
?8 of hoger: 2

U bent hier