h

SP: nu investeren in duurzame oplossing BEFU

17 oktober 2007

SP: nu investeren in duurzame oplossing BEFU

Op 1 november hakt de gemeenteraad de knoop door over het BEFU-terrein. Komt aannemer van Hees wel of niet en zo ja, waar komt het bedrijf? De commissie Stedelijke Ontwikkeling is er nog niet uit. De kwaliteit van het huiswerk van de wethouder verdiende ook geen definitief ja of nee...

plangebied_1
Plangebied met van boven naar onder het BEFU-terrein, Liesbopark en de Roeiclubs

Vanaf 12 juli had wethouder Giesberts (GroenLinks) de tijd gehad om alternatieven te onderzoeken voor zijn oorspronkelijke plan, waarbij het vrachtverkeer van van Hees door de woonwijk Hoograven-zuid zou rijden. De wethouder kwam terug met een viertal opties, voor de commissie waren er slechts twee serieus ter sprake.

De wethouder wil het vrachtverkeer onder de A12 doorleiden en vervolgens via een nieuw aan te leggen weg door het Liesbospark naar het BEFU-terrein leiden, waar dan nog altijd van Hees wordt gevestigd.

Een andere mogelijkheid is de 'omklap' variant, waarbij de roeiverenigingen worden gevestigd op het BEFU-terrein en van Hees bij de huidige Driewerf.

Driewerf

Die laatste optie heeft veruit de voorkeur van de SP. En ook van de bewoners, zoals bleek op de informatieavond van 9 oktober. Deze mogelijkheid is echter geheel niet door de wethouder onderzocht. Sterker nog, sinds 12 juli heeft Gieberts helemaal geen contact gehad met de roeiverenigingen. Vreemd, omdat de gemeente wel de ambitie heeft de roeiverenigingen tot hofleverancier van de Nationale Roeiploeg te maken. Met van Hees op het Befu-terrein kan die ambitie de prullenbak in.

Smal Befu_2
Smal vaarwater voor de roeiers en uitzicht vanuit een roeiboot

De gemeente wijst de 'omklap' af, vanwege de hogere kosten en de vertraging voor het afbouwen van Dichterswijk-West, waar van Hees nu nog gevestigd is. Die hogere kosten zijn nog maar de vraag. Bij het opwaarderen van de roeiclubs is het aannemelijk dat er externe financiering kan worden gevonden.

Winst is zonder meer het weren van het vrachtverkeer uit de wijk, maar ook de doorsteek onder de A12 gaat niet zonder ruimtelijke procedures, dus vertraging komt er hoe dan ook. De nieuw aan te leggen weg gaat dwars door een groenstrook, kost 17 bomen en staat haaks op de eveneens gemeentelijke plannen voor het Liesbospark en de visie Vaartsche Rijnstrook.

De gemeenteraad wordt geacht een besluit te nemen op 1 november, omdat voor 9 november een dagvaarding voor onteigening bij de rechter moet liggen. De termijn die de gemeente daarvoor had, verloopt dan. Dat weet de gemeente al 2 jaar, maar nu wordt plotseling de haast bij de raad gelegd om te kiezen voor een onbevredigende oplossing.

De SP wil liever een iets duurdere, maar wel duurzame en voor alle partijen goede oplossing, in plaats van nu een halfbakken product. Als dit betekent dat de termijn voor dagvaarding verloopt, dan moet dat maar.

U bent hier