h

Vernietigend Oordeel 2nd Opinion Exploitatie en Organisatie Muziekpaleis

23 oktober 2007

Vernietigend Oordeel 2nd Opinion Exploitatie en Organisatie Muziekpaleis

 

Ondeugdelijke analyses, veel te hoge ambities, irreële inschattingen van de bezoekersaantallen en horeca-inkomsten, fors stijgende toegangsprijzen, aanzienlijke en niet acceptabele financiële risico's in de exploitatiebegroting, geen rekening gehouden met aanloopverliezen. Veel te hoog ingeschatte efficiencyvoordelen: het personeel zal een paar stappen harder moeten gaan lopen. Doemdenkerij van de SP? Nee, het oordeel van LAGroup, in haar 2nd opinion-onderzoek naar de exploitatie en organisatie van het Muziekpaleis. Gedaan op verzoek van de Projectorganisatie Stationsgebied.

Toekomstbeeld of luchtkasteel?

De conclusies en aanbevelingen komen echter wel erg goed overeen met de verwachtingen en de kritiek die de SP-fractie steeds heeft gehad bij dit project van 100 miljoen. Tijd voor een pas op de plaats en eerst het huiswerk in orde maken. Wat dat betreft mogen we Kees van Oosten alvast dankbaar zijn voor zijn succes bij de voorzieningenrechter vorige week. Het gemeentebestuur heeft daarmee vier maanden de tijd gekregen om te laten zien dat het toch allemaal verantwoord kan. We zijn benieuwd.

Het rapport van LAGroup en de brief van het college daarover is door de SP op de agenda gezet voor de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 6 november.

Het volledige rapport van LAGroup is hier te lezen.

U bent hier