h

Problemen speeltuin??Jong Leven? aangekaart

18 maart 2008

Problemen speeltuin??Jong Leven? aangekaart

Vragen van mevrouw drs. E.M.J.Schell, mevrouw A. van Rooij, mevrouw drs. S.A. Willemsen, mevrouw S.M.L. Botse, de heer drs. E. Smid, de heer M. Eggermont en de heer J. Verkaik

Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad in de wijk Noord-West op 12 maart 2008 hebben we kennis genomen van de problemen rond het gebruik van het verenigingsgebouw aan de Pr. Margrietstraat door de kinderen van de speeltuin ?Jong Leven?. Dit is al een lang lopende kwestie. Ouders willen graag enige aanpassingen in de wel beschikbare ruimte tegen over de speeltuin, zodat men samen met de kinderen ook binnen kan vertoeven. De aanpassingen betreffen o.a. het aanbrengen van ramen, die er nu niet zijn. Er is al tot 2 keer toe geld ter beschikking gesteld, maar om diverse redenen is dit geld niet op tijd aangewend om verbeteringen in het gebouw aan te brengen.

Wij constateren dat er sprake is van een zekere patstelling. Vanuit het wijkbureau wacht men eerst tot de ouders zelf met een voorstel komen over de vraag vanuit de kinderen/jongeren en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Bij DMO ligt er vanaf oktober 2007 een aanvraag, waar men nu nog wacht op een beheerplan en druk zoekende is naar een goede financiële oplossing. Want op termijn zal hier ook NSO gaan plaatsvinden en aangezien het dan om commercieel gebruik gaat, is het niet redelijk als de gemeente nu de kosten voor het geschikt maken voor kinderopvang voor haar rekening neemt.

De ouders zelf geven aan dat er grote behoefte is aan deze ruimte, aanvullend aan de speeltuin. Zij willen graag meewerken, maar lopen tegen diverse barrières aan.

Dat leidt bij de aanwezige gemeenteraadsleden tot de volgende vragen:

1.Is het College op de hoogte van dit probleem?

2.Is het College bereid om samen met het wijkbureau ouders te helpen een goed voorstel te maken op basis waarvan geld beschikbaar kan worden gesteld, bijvoorbeeld uit het leefbaarheidsbudget?

3.Vindt het College het een goed idee om samen met DMO en het OGU na te gaan in hoeverre de verantwoordelijke organisatie voor de toekomstige NSO bereid is samen met de gemeente de kosten voor haar rekening te nemen?

4.Kortom, is het College bereid de ontstane patstelling op te lossen en het gebruik van de beschikbare ruimte in het verenigingsgebouw bruikbaar te maken voor de kinderen van de speeltuin Jong Leven?

5.En is het College dan ook bereid om de betrokkenen nu vooral een tijdplanning te geven, wanneer hom of kuit, en wanneer een mogelijke eerste (voorzichtige) stap gezet kan worden?

U bent hier