h

SP: Bundel de krachten voor De Gagel

17 maart 2008

SP: Bundel de krachten voor De Gagel

De Gagel

In het voorjaar komt de inspraakronde over het definitieve gebiedsplan De Gagel. Dat is het moment om een stevig tegengeluid uit de wijk te laten horen.

De SP wil dat de bewoners de wijk krijgen die ze zelf willen. Bouwen voor de buurt en niet voor de portemonnee van Mitros, Portaal en Bo-Ex. Geen groen voor poen, geen nieuw verkeersriool door de wijk. Dat lukt alleen als de bewoners de krachten bundelen? De SP wil het initiatief nemen tot het oprichten van het bewonerscomité ?De Gagel is van ons?.

Doet u mee? Kom dan naar de oprichtingsbijeenkomst op 19 maart, zodat we gezamenlijk een alternatief plan kunnen maken en dat inbrengen in de inspraak.

Pamflet toekomst Overvecht De Gagel

Zie ook: SP volgt sloopplannen De Gagel op de voet

U bent hier