h

SP volgt sloopplannen De Gagel op de voet

12 maart 2008

SP volgt sloopplannen De Gagel op de voet

De gemeente Utrecht wil de problemen van de buurt rond Park De Gagel oplossen met grootschalige sloop van flats en het bebouwen van stukken groen. Samen met de bewoners en leden maakt de SP een alternatief plan voor het gebied in Overvecht. Op deze pagina een overzicht van de stand van zaken.
Bewonerscommissies De Gagel zijn het zat

De verzamelde bewonerscommissies van Overvecht De Gagel hebben de buik vol van de manier waarop de gemeente de inspraak over gebiedsplan de Gagel invult en hebben ieder overleg met de gemeente gestaakt.

Open Brief bewoners Overvecht aan gemeenteraad en college

Tijdens de 4 bewonersavonden die de SP Afdeling Utrecht tot nu toe heeft gehouden, kwamen vele bezwaren tegen het Gebiedsplan de Gagel naar voren. Bewonersvertegenwoordigingen uit alle hoeken van de Gagel delen de kritiek op een vijftal hoofdpunten.

Deze zijn samengevat in een open brief aan de gemeenteraad, die de komende tijd breed in de wijk zal worden uitgezet.

Meedoen? Meld u dan bij Tim Schipper (06-20337002, timenlies@tomaatnet.nl), of Lenneke Bolt 

De brief is ook te downloaden: Brief Gagel

Woensdag 21 mei bewonersavond De Gagel

Om verdere vervolgacties in de Gagel te bespreken staat er voor woensdag 21 mei weer een bewonersavond gepland. We komen bijeen in het wijkkantoor van Bo-Ex '91 aan de Oranjerivierdreef 20 (hoek Zambesidreef tegenover winkelcentrum de Gagelhof).

SP-leden praten over sloop in Utrecht

Zaterdag 29 maart waren SP-leden bijeen om de koppen bij elkaar te steken over de sloopagenda van het gemeentebestuur. Waar Het Kleine Wijk al tegen de zin van de SP sneuvelde, en de strijd voor Complex 507 in Lombok al jaren voortduurt, hangen er ook veel nieuwe plannen in de lucht, vooral voor Overvecht en Kanaleneiland.

SP: Bundel de krachten voor De Gagel

In het voorjaar komt de inspraakronde over het definitieve gebiedsplan De Gagel. Dat is het moment om een stevig tegengeluid uit de wijk te laten horen. De SP wil dat de bewoners de wijk krijgen die ze zelf willen. Bouwen voor de buurt en niet voor de portemonnee van Mitros, Portaal en Bo-Ex. Geen groen voor poen, geen nieuw verkeersriool door de wijk. Dat lukt alleen als de bewoners de krachten bundelen? De SP wil het initiatief nemen tot het oprichten van het bewonerscomité 'De Gagel is van ons'.

Doet u mee? Kom dan naar de oprichtingsbijeenkomst op 19 maart, zodat we gezamenlijk een alternatief plan kunnen maken en dat inbrengen in de inspraak.

(Update: deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden)

Bewonersavond

Half februari organiseerde de SP Utrecht een bewonersavond in buurthuis Einstein om met de bewoners van gedachten te wisselen over de plannen.

gagelpica.JPGWijkschouw

Op 30 november 2007 organiseerde de Bewonerscommissie 'Noordelijk Gagelgroen' een wijkschouw, waarbij de gemeenteraad en wethouder Bosch een rondleiding krijgen door de groenstroken die dreigen te sneuvelen door het gebiedsplan Overvecht de Gagel Vernieuwt.

Groen voor Poen

Geen Groen voor Poen, was in 2005 de vlag waaronder de protesten voeren, tegen het volbouwen van groenstroken in de stad. Van die gemeentelijke plannen bleef destijds niets overeind, maar versnipperd werden ze niet, zoals nu blijkt bij het gebiedsplan voor de Gagel.

U bent hier