h

SP: Stop nu met werving alfahulpen en omzetten contracten

12 maart 2008

SP: Stop nu met werving alfahulpen en omzetten contracten

Op initiatief van Agnes Kant van de SP voert staatssecretaris Bussemaker een wijziging door in de WMO. Met ingang van januari 2009 moeten zorgaanbieders gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers inzetten bij hun klanten. Alleen als de klant dit zelf wil, mogen nog zogenaamde 'alfahulpen' worden ingezet. Thuiszorginstelling Aveant gaat intussen door met de actieve werving van alfahulpen en het omzetten van reguliere contracten naar alfahulpcontracten. De Utrechtse raadsfractie van de SP vindt dat dit onmiddellijk moet stoppen.

Thuiszorg

SP-raadslid Tim Schipper: "We weten dat die wetswijziging eraan komt. Het college van B&W kan hierop inspelen door er bij de gecontracteerde zorgaanbieders op aan te dringen nu al te stoppen met het inzetten van alfahulpen. Het werven van alfahulpen en het omzetten van reguliere arbeidscontracten zou per direct moeten stoppen. Het leidt tot verschraling van de thuiszorg en verschraling van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. We zijn blij dat de staatssecretaris de eerste stap heeft gezet in de richting van een goede thuiszorg. Het college moet een actieve rol pakken om dit ook in Utrecht te realiseren."

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend om duidelijkheid te krijgen over de inzet van de wethouder. Tim Schipper: "We gaan er vanuit dat het college de noodzaak inziet om nu te handelen. Als de inzet in onze ogen onvoldoende is, zullen we verdere voorstellen doen."

De SP heeft een Meldpunt Thuiszorg geopend. Bedoeld voor iedereen die ervaringen met de thuiszorg kwijt wil. Het meldpunt is bereikbaar op
030-2861184 en hulpdienstutrecht@sp.nl

Zie ook de landelijke site van de SP

U bent hier