h

Gemeenteraadslid SP op het matje bij chef (update)

21 april 2008

Gemeenteraadslid SP op het matje bij chef (update)

Op 6 april stelde Michel Eggermont, gemeenteraadslid voor de SP in Utrecht en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, vragen aan het college over verkeerde vervoersbewijzen die door de NS worden afgegeven. Vanwege deze vragen aan het college wordt hij nu bij zijn chef op het matje geroepen. Roel Berghuizen, de centrale onderhandelaar bij de NS, gaat samen met hem naar dit gesprek. Meer nieuws volgt later.

[update]

In het gesprek heeft Michel Eggermont aangegeven dat hij het gesprek zélf opvat als een poging tot intimidatie van een volksvertegenwoordiger. De SP steunt hem hierin en noemt het ernstig dat Eggermont voor de door hem gestelde vragen ter verantwoording werd geroepen bij zijn chef. Elke volksvertegenwoordiger hoort vanzelfsprekend zijn werk te kunnen doen zonder last en ruggespraak.

De NS gaf aan dat de kwestie voor hen gevoelig lag. Hoewel de NS daar zelf over gaat, kan dit geen reden zijn om raadslid Eggermont als werknemer hierop aan te spreken. In zijn plaats had immers fractiegenoot Tim Schipper ook de vragen kunnen stellen. Voor Eggermont is hiermee de zaak afgedaan. "Ik denk dat de boodschap duidelijk is overgekomen, en daarmee wil ik het erbij laten."

U bent hier