h

College sponsort kruistocht beledigde medewerkers met gemeenschapsgeld

26 september 2008

College sponsort kruistocht beledigde medewerkers met gemeenschapsgeld

10.000 euro. Dat is het bedrag dat het college van B&W tot nu toe heeft besteed aan advocatenkosten om drie medewerkers (waarvan twee ingehuurd) in hun privégeschil met Kees van Oosten hun gram te laten halen. Tot nu toe, want Wolfsen c.s. zullen ook hun advocaten betalen in het door Van Oosten ingestelde hoger beroep. Er bestaan geen regels of criteria op basis waarvan het college tot deze sponsoring heeft besloten.

'Goed werkgeverschap' was de enige reden die burgemeester Wolfsen aanvoerde, op raadsvragen van de SP. De fractie neemt hier geen genoegen mee en gaat een interpellatiedebat aanvragen over de principiële vraag of het college gemeenschapsgeld mag inzetten voor privé-oorlogjes van medewerkers.

10.000 Euro was ook het bedrag dat de SP-fractie terugstortte in de gemeentekas, door zuinig aan te doen met het fractiebudget. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "de wereld was te klein geweest als we dit bedrag aan Van Oosten hadden geschonken als ondersteuning in het geschil. En terecht. Het college begeeft zich op een hellend vlak met deze praktijken en schendt en passant ook nog het budgetrecht van de gemeenteraad. Tijd voor een heel stevig debat dus."

In de raadsvergadering van 25 september kreeg de SP steun voor dit standpunt van D66, Leefbaar Utrecht en collegepartij GroenLinks. Dat is alvast mooi. In het debat zal moeten blijken wat de moraal is van de rest.

U bent hier