h

Raadsvragen SP over bemoeienis gemeente in beledigingzaak van Oosten

24 september 2008

Raadsvragen SP over bemoeienis gemeente in beledigingzaak van Oosten

Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad van 25 september zal de SP vragen stellen over de rol van de gemeente in de rechtzaak die drie medewerkers hebben aangespannen tegen Kees van Oosten. De SP vindt vooral de mogelijke financiële bemoeienis van het college - de kosten voor de rechtsgang zouden door de gemeente worden betaald - zeer dubieus en willekeurig.

Van de drie medewerkers, die op persoonlijke titel naar de rechter zijn gestapt, zijn er twee ingehuurd door de gemeente en dus geen ambtenaar. Zelfs als dat wel zo was, is het nog maar de vraag of de gemeente financieel zou mogen bijspringen in een privé-rechtsgeding, vindt de SP. Welke regels of criteria worden hierbij gehanteerd? Hoever ga je als gemeente hierin? In welke gevallen wel en niet?

De kwestie is weer actueel, nu de medewerkers de door de rechter opgelegde dwangsom willen opeisen en beslag willen laten leggen op de inboedel van Van Oosten. Van Oosten is in nog hoger beroep tegen het oorspronkelijke vonnis, waarin hij verplicht werd zijn grievende uitspraken te rectificeren. Die rectificatie heeft in augustus plaatsgevonden, maar gaat de medewerkers niet ver genoeg.

Meer informatie:

Tim Schipper 06-20337002

U bent hier