h

Eerlijke verdeling lasten: een kwestie van willen

9 november 2008

Eerlijke verdeling lasten: een kwestie van willen

Opnieuw gaan de lokale lasten voor alle Utrechtse burgers omhoog, deze keer met 5,7 procent. Een meerderheid van de raad steunde gisteren tijdens de afronding van het begrotingsdebat een verhoging van de afvalstoffenheffing, bovenop de 57% die er de afgelopen vier jaar al bij zijn gekomen. Het SP-voorstel om juist de lasten voor de lagere inkomens te verminderen, stuitte op onwil van de coalitie.

Saillant detail is dat CDA-wethouder Janssen van financiën erkende dat het SP-voorstel Lokaal eerlijk delen om de lokale lastendruk van de Utrechtse burgers te verlagen heel goed mogelijk is. De SP wil de afvalstoffenheffing verlagen van 276 naar 144 euro en het rioolrecht afhankelijk maken van de waarde van het huis of bedrijfspand. Iedereen met een woning goedkoper dan 340.000 euro gaat erop vooruit: gemiddeld 101 euro per Utrechts huishouden. De coalitiepartijen CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie willen hier echter niet aan.

Fractievoorzitter Tim Schipper: "De SP-fractie waardeert het dat wethouder Janssen eerlijk durft toe te geven dat ons voorstel geheel reëel is, maar dat het college het eenvoudigweg niet wil. Hiermee wordt ons weer duidelijk waar het CDA voor kiest: een begroting die geen rekening houdt met de zwakkeren in onze samenleving. Ook is het onbegrijpelijk dat partijen als de PvdA en GroenLinks zeggen op te komen voor de lagere inkomens, maar opnieuw instemmen met een platte lastenverzwaring."

De verhoging staat in schril contrast met de EUR 2,7 miljoen die de stad steekt in het tekort van muziekcentrum Vredenburg Leidsche Rijn. Ook trekt de gemeente nog eens EUR 1,75 miljoen extra uit voor Stadspromotie. Lichtpuntje is het unaniem aangenomen SP-amendement om de verhogingen van de marktgelden te schrappen.

Zie ook:

U bent hier