h

SP: fatsoenlijke oplossing autosloperij van Maanen

18 februari 2009

SP: fatsoenlijke oplossing autosloperij van Maanen

Bij diverse gelegenheden is de SP in de bres gesprongen voor de kleine zelfstandige in de stad, die in de verdrukking komt vanwege de (ver)bouwplannen van de gemeente.

Hoever de gemeente daarbij kan gaan, blijkt uit het geval van autosloperij Van Maanen, waarover het AD vandaag berichtte.

Reden genoeg voor de SP om aan te dringen op een fatsoenlijke behandeling van Van Maanen door het college, via schriftelijke vragen.

Meer informatie: Tim Schipper 06-20337002

U bent hier