h

SP krijgt steun van raad en college voor positie ondernemers in herstructurering

31 mei 2008

SP krijgt steun van raad en college voor positie ondernemers in herstructurering

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 29 mei diende de SP-fractie een motie in voor verbetering van de positie van zittende ondernemers in herstructureringsgebieden. Gesteund door vrijwel alle partijen in de raad. Het college nam het voorstel van de SP over.

Steeds weer blijkt dat kleine zelfstandige ondernemers het loodje leggen, als het winkelcentrum of de buurt waar ze zitten wordt gesloopt. Als ze al kunnen verhuizen naar vervangende winkelruimte, dan krijgen ze te maken met veel hogere huren, van een redelijke verhuisvergoeding is geen sprake, bestaande regelingen blijken niet van toepassing.

Nadat de SP hierover aan de bel had getrokken bij het Hart van Hoograven, zagen zowel raad als college van B&W eindelijk de noodzaak in hier iets aan te doen. De kleine ondernemer is uitermate belangrijk voor de buurteconomie en het sociale netwerk in de buurt.

Sloop

De motie die werd overgenomen spreekt uit dat er een fonds in het leven wordt geroepen, waaruit deze ondernemers kunnen worden tegemoetgekomen. Ook voor degenen die de verhuizing kort geleden al achter de rug hebben, of verplichtingen zijn aangegegaan.

De komende tijd gaat het college de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Bij de begrotingsbehandeling in oktober-november 2008 worden dan de echte zaken gedaan. In die tijd spreken college en corporaties ook met elkaar over de invulling van het geld voor de fysieke aanpak van de Vogelaarwijken. De SP zou het zuiver vinden als een deel van de ondersteuning van de corporaties komt. Zij spelen immers ? samen met de gemeente - een grote rol bij de sloop/nieuwbouwprojecten in de stad.

Potje breken, potje betalen zou je kunnen zeggen.

De volledige motie is hier te lezen: motie-ondernemers-herstructurering.doc

U bent hier