h

Van god los: 3,2 ton per jaar voor externe coordinator luchtkwaliteit

31 augustus 2009

Van god los: 3,2 ton per jaar voor externe coordinator luchtkwaliteit

De extern ingehuurde coordinator luchtkwaliteit van de gemeente Utrecht, ir. Haarsma, heeft sinds zijn aantreden in 2005 gemiddeld 3,2 ton per jaar gedeclareerd voor zijn diensten, zo blijkt uit berichtgeving op dnu.nu. De rekening tot en met juli 2009: 1,4 miljoen euro. De SP is des duivels over deze bedragen, die al dan niet 'bij toeval' naar buiten zijn gebracht door de gemeente en wil dat de onderste steen boven komt over deze absurditeit.

Geen commentaarWelke van de 10 geboden was het ook alweer?

In maart 2008 weigerde de gemeente in te gaan op een verzoek van Kees van Oosten om de overeenkomst met Haarsma's bedrijf Arena Consulting openbaar te maken. Haarsma wilde dit niet, uit 'concurrentieoverwegingen'. Waarom is nu wel duidelijk.

Uit 'goed werkgeverschap' sponsorde de gemeente in 2008 met tienduizenden euro's de kruistocht van Haarsma c.s. tegen Kees van Oosten, vanwege belediging. De dubbele moraal ten top, zowel van de gemeente als van Haarsma. Voor 3,2 ton per jaar moet je tegen een stootje kunnen. Of 'witteboordencrimineel' in dit geval beledigend was laten we maar even in het midden.

De SP is woedend en verbijsterd over het feit dat deze praktijk al sinds medio 2005 kan voortbestaan, zonder dat de raad hiervan in kennis is gesteld.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Iemand inhuren voor een zo lange periode tegen uurtje factuurtje is de kat op het spek binden. Dat is dus al begonnen onder Leefbaar Utrecht-wethouder Gispen en voortgezet onder zijn opvolgers van Zanen (VVD) en Giesberts (GroenLinks). Met dergelijk personeelsbeleid kan ik prima begrijpen dat de gemeente de kosten voor externe inhuur maar niet in de klauwen krijgt. Het maakt mij bijzonder benieuwd wat er allemaal nog meer voor idiote bedragen rondgaan."

De SP-fractie beraadt zich op de vervolgstappen. Schipper: "Ik sluit helemaal niets uit, van mondelinge vragen tot een raadsonderzoek. Duidelijk is in ieder geval dat alles boven tafel moet en dat we per direct een einde moeten maken aan deze wantoestanden."

Meer informatie:
Tim Schipper 06-20337002

Reacties

Komplimenten voor de snelle en duidelijke stellingname in deze.
Stop het grote graaien . Hulde en rehabilitaie voor Kees van Oostenzou ik zo zeggen.

Het reces eindigt met weer een berg aan vragen over het doen en laten van het college. Misschien moet alles maar weer eens bij elkaar geveegd worden en in één raadszitting op tafel worden gegooid?
Zou het college nog wel weten dat ze verantwoording aan de Raad verschuldigd zijn?

Niet alleen de oplichter is ontmaskerd, ook de structuur die hij zo succesvol toepaste.

En de managementbabble waarvan hij zich bedient.

Niet alleen de oplichter is hiermee ontmaskerd, maar ook de consultancy-route waarvan hij zich bedient.

En die rare managementbabble die blijkbaar werkt.

De SP kan toch op gaan vragen hoeveel er precies per ingehuurd individu wordt uitbetaald ?

De factuurnummers van de declaraties zijn opvolgend. Hieruit valt te concluderen dat er niet meer opdrachtgevers zijn. Dat zou dus kunnen betekenen dat, wegens het ontbreken van een VAR verklaring, de belastingdienst nog even langskomt. En dan vooral bij de gemeente Utrecht. Zo kan dit muisje nog een extra duur staartje krijgen.
Leuk voor de SP om ook even een vraagje over te stellen.

U bent hier