h

Bewoners As Kanaleneiland naar de rechter vanwege sloop

21 november 2009

Bewoners As Kanaleneiland naar de rechter vanwege sloop

De bewonerscommissie As Kanaleneiland stapt naar de rechter om de sloopplannen tegen te houden. Belangrijkste reden: de manier waarop de draagvlakmeting voor sloop is uitgevoerd. Lang niet alle huurders zijn meegeteld en de informatie rondom de meting was onduidelijk en ontijdig.

AuriollaanDe Auriollaan in de As van Kanaleiland

De SP verzet zich al tijden tegen de grootschalige sloop van goede sociale woningen, ook in dit deel van Kanaleneiland. Het onderhoud van de huizen en de openbare ruimte is stelselmatig verwaarloosd, waardoor er bewust een klimaat is gekweekt voor de afbraakplannen.

Op 1 oktober stelde de SP nog mondelinge raadsvragen naar aanleiding van de verloedering in de wijk.

U bent hier