h

Een frisse wind, het kan wel!

14 november 2009

Een frisse wind, het kan wel!

terug

smoke
(foto: Francis van Boxtel)

Gemeente sjoemelt met cijfers luchtkwaliteit

De SP-Utrecht constateert een groot verschil tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk als het gaat om de luchtkwaliteit in Utrecht. "De gemeente rekent de lucht schoon, maar met die berekeningen is veel mis," aldus Tim Schipper, de voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad. "Uiteindelijk hebben we met een eigen onderzoek gemeten wat de werkelijke luchtvervuiling en aangetoond dat de berekeningen niet kloppen." De gemeente blijft vasthouden aan de berekeningen en zet door met hun plannen voor de luchtkwaliteit.

In meerdere straten in Utrecht is de lucht ongezond. Door het massale verkeer komen er grote hoeveelheden fijnstof en andere vervuilende stoffen in de lucht. Om precies te weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit heeft de SP metingen laten uitvoeren door Buro Blauw, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uit deze metingen blijkt dat er veel meer vervuiling is dan waar de gemeente op papier vanuit gaat. Gemeenteraadslid Michel Eggermont: "Voor de gemeente is het een juridische kwestie om aan de Europese norm te voldoen, anders mag er niet gebouwd worden. Maar ze speelt hierbij wel met de gezondheid van de inwoners van Utrecht."

Wethouder steekt kop in het zand

De gemeente meet de luchtkwaliteit niet, ze vertrouwt op modellen waarmee de luchtkwaliteit berekend kan worden. Deze modellen zijn erg afhankelijk van de invoergegevens die worden gebruikt, bijvoorbeeld de hoeveelheid auto's en vrachtwagens en het remmen en optrekken van het verkeer. De verschillen tussen de metingen van de SP en de berekeningen van de gemeente zijn zo groot dat dit niet op toeval kan berusten. Bij verkeerstellingen kwam aan het licht dat de hoeveelheid vrachtverkeer veel te laag was inschat. De wethouder steekt echter zijn kop in het zand en blijft uitgaan van verkeerde berekeningen.

Plan van de gemeente werkt averechts

Maar zelfs in die verkeerde berekeningen is de luchtkwaliteit in sommige straten zo slecht dat het stadsbestuur iets moet doen om aan de Europese normen te voldoen. Daarom heeft de gemeente het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) opgesteld. Eggermont: "Dit plan is erger dan de kwaal. In plaats van de hoeveelheid verkeer dat de stad in rijdt aan te pakken, worden de wegen naar het stationsgebied verbreedt, wordt er een extra invalsweg aangelegd en worden automobilisten gedwongen meer kilometers te maken waardoor op veel wegen juist méér verkeer komt. Gevolg: meer in plaats van minder vervuiling!"

Referendum

Bewoners uit Zuilen, Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland, Hoograven, Oost, Noordoost en Overvecht pikken dit niet langer en hebben daarom het initiatief genomen om over dit plan een referendum te organiseren. De SP ondersteunt dit initiatief en vindt dat er een plan moet komen waarin de gezondheid in Utrecht centraal staat en niet de bereikbaarheid van het stationsgebied voor auto's.

Voor meer informatie over het referendum, kijk op: www.referendumalu.nl

Het volledige rapport "Stop het schoonrekenen" is in drie delen te downloaden:
Deel 1, Deel 2 en Deel 3
Lees meer over luchtkwaliteit

U bent hier