h

Gagel: Coalitie heeft maling aan de bewoners

20 november 2009

Gagel: Coalitie heeft maling aan de bewoners

PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie hebben in de raadsvergadering van 19 november definitief ja gezegd tegen het Gebiedsplan De Gagel. Daarmee gaan ze voorbij aan de wijkbrede bezwaren tegen het plan en door de bewoners aangedragen alternatieven voor de sloop van de THEMA-flats. Hoe de gemeente de uitvoering van het plan denkt te realiseren zonder steun uit de wijk blijft voorlopig een raadsel.

 

Gagelgroen Foto: Wessel Koopmans www.noordelijkgagelgroen.org

Vanaf het verschijnen van het eerste concept-gebiedsplan is de SP met de wijkbewoners opgetrokken, om te laten zien dat de sloop van 1100 woningen, het volbouwen van groenstroken en de voorgestelde verkeersmaatregelen niet de manier zijn om de problemen aan te pakken.

Dat blijven we doen, want met het aannemen van het gebiedsplan is de bijl nog niet gevallen. De verdere uitwerking in deelplannen moet nu volgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de gegronde bezwaren uit de wijk. Tussendoor zijn er bovendien ook nog gemeenteraadsverkiezingen.

De sloopkogel stoppen? Het kan wel!.

Themadreven

U bent hier