h

Groot protest tegen verdwijnen universiteitsblad Utrecht

15 december 2009

Groot protest tegen verdwijnen universiteitsblad Utrecht

Het College van bestuur wil stoppen met het uitbrengen van een papieren Ublad, het universiteitsblad van de Universiteit Utrecht. De Uraad, adviesorgaan van studenten en medewerkers, is tegen afschaffing van het gedrukte Ublad en dreigt om naar de geschillencommissie te stappen als het college bij haar besluit blijft.

ublad2

De afgelopen weken hebben verschillende studenten en jongeren organisaties al hun bezwaar kenbaar gemaakt. Ook ROOD, de jongeren van de SP, is fel tegen het opheffen van het universiteitsblad. ROOD woordvoerder Lieke Smits: "Het is belachelijk dat het College van Bestuur deze bezuinigingsmaatregel verpakt in een mooi verhaal. Maar mooie woorden over het bereiken van studenten zijn niets waard, wanneer de medezeggenschap van studenten compleet wordt gepasseerd. Als het College van Bestuur studenten nu al niet serieus neemt, dan zal er met grote beslissingen over het onderwijs helemaal niet naar studenten worden geluisterd."

aanbiedingpetitie-uupet1
(foto: Pet van de Luijtgaarden)

De Uraad bood afgelopen maandag 4000 handtekeningen van studenten, medewerkers en bekenden Nederlanders aan het bestuur van de Universiteit aan. Voorzitter van het college Yvonne van Rooy was niet onder de indruk van de handtekeningen en gaf aan dat dit slechts het actieve deel van de lezers is. Dit is volgens haar het probleem, het bereik is te klein. De U-raad noemt een combinatie van een gedrukt en een digitaal medium binnen de UU noodzakelijk en vindt dat het college de wensen van medewerkers en studenten onvoldoende heeft onderzocht. De keuze voor een uitsluitend digitaal medium valt niet te rechtvaardigen.

''Met alleen een website zullen de sterke journalistieke stukken die meer dan een A4'tje beslaan verdwijnen,'' aldus Max Patelski, vice-voorzitter van de universiteitsraad, ''Op internet is alles snel, snel, snel. Diepgaande artikelen gaan daarbij verloren.'' De raad maakt zich zorgen over de kleinere redactie die dichter onder de chef publiciteit van de universiteit zal komen te staan. Dit zal de onafhankelijkheid schaden, aldus de raad.

ROOD en de SP zullen de ontwikkelingen rond het voortbestaan van het U-blad op de voet volgen en steunen de duizenden studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht die willen dat er een onafhankelijke krant blijft bestaan. Utrecht zal, mocht de gedrukte versie ophouden te bestaan, één van de weinige Universiteiten in de wereld zijn zonder eigen krant.

Kijk voor meer informatie op:
www.redhetublad.nl

U bent hier