h

De buurt is de schaal van de toekomst, ook in Utrecht!

15 februari 2010

De buurt is de schaal van de toekomst, ook in Utrecht!

Utrecht is, na jaren van schaalvergroting, toe aan een nieuwe richting. Als het nu gaat om grote leerfabrieken, mega bibliotheken, grote overdekte winkelcentra, sociale woningbouw, huisartenposten, thuiszorg of culturele voorzieningen: de buurt is de schaal van de toekomst! En bewoners uit de buurt moeten hier meer over te zeggen krijgen.

Kijk hier naar een praktijkvoorbeeld vanuit Utrecht, het Noordse Park:

De SP doet daarom een aantal voorstellen:

  • Bewoners verdienen meer invloed op besluiten die hun buurt aangaan. Te vaak wordt er √≥ver mensen en hun buurt besloten. Ons uitgangspunt is dat bewoners van het eerste idee tot het laatste besluit volwaardig mogen meepraten en beslissen. Niet alleen leidt dat tot betere besluiten, maar zonder tegenwerkende bewoners wordt ook de uitvoering makkelijker.
  • Hoewel bewoners regelmatig worden uitgenodigd voor urenlange inspraaksessies over sloop-, bouw- en gebiedsplannen, worden er toch telkens weer voorstellen aangenomen door de gemeenteraad zonder draagvlak. Bewoners mogen blijkbaar praten wat ze willen, ze worden niet serieus genomen. De SP wil rigoureus breken met deze arrogante bestuurscultuur.
  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden plannen vanaf nu samen met omwonenden gemaakt. Nog voordat de eerste schets er is gaan ambtenaren, projectontwikkelaars en burgers om tafel. Als er geen draagvlak is, gaan de plannen niet door. Alleen in geval van uiterste nood grijpt de wethouder in.

Lees meer over wat wij met de buurt en met Utrecht willen.

U bent hier