h

Geen Flyerverbod dankzij inzet SP en VVD

4 februari 2010

Geen Flyerverbod dankzij inzet SP en VVD

Tijdens de commissievergadering van Mens en Samenleving van 2 februari stond de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Deze aanpassing zou plaatsvinden in het kader van het verminderen van het aantal regels. Tot verbijstering van de SP werd bij deze aanpassing een oud APV-artikel opnieuw ingevoerd.

Tot 2004 kende Utrecht een APV waarin stond dat het college flyeren in bepaalde delen van de stad kon verbieden. In de toelichting stond dat dit geen aantasting van artikel 7 van de grondwet "vrijheid van meningsuiting" kon betekenen, en dat dit artikel bedoeld was voor reclamefolders. In de praktijk op straat zorgde dit artikel voor problemen met politie en handhavers. Vandaar dat in 2004 besloten werd om een aparte reclameverordening te maken. Tegelijk werd besloten om dit gewraakte artikel uit de APV te schrappen.

Ook de VVD had deze problemen in de praktijk aan den lijve ondervonden en zo kon gezamelijk worden opgetrokken in onze wens dit artikel niet opnieuw in te voeren.

Wethouder Van der Sluijs heeft toegezegd dit nieuwe artikel te zullen schrappen.

U bent hier