h

Hele week actie voor de publieke zaak

22 februari 2010

Hele week actie voor de publieke zaak

Wat onmisbaar is, regel je samen

publiek-bezit

De Utrechtse SP roept de komende week uit tot de 'Week van de publieke zaak'. Dingen die belangrijk en onmisbaar zijn voor ons allemaal, moeten we samen regelen. Gedurende de week houdt de SP verschillende acties om de noodzaak van goede publieke voorzieningen te onderstrepen, zoals behoud van sociale woningbouw, goede thuiszorg, beter openbaar vervoer, meer blauw op straat en bescherming van groen in de stad.

Jarenlang is er een neoliberaal beleid geweest die onmisbare zaken aan de vrije markt overliet. Publieke voorzieningen zijn verkocht of worden mogelijk verkocht. Om deze zaken goed te regelen moet je echter het heft in eigen handen nemen. Daarom voert de SP deze week actie in Utrecht om van de publieke zaak een publiek belang te maken. Wat onmisbaar is, regel je samen.

De aftrap is op dinsdag 23 februari. Agnes Kant, Jan Marijnissen en diverse andere SP-kamerleden maken een rondgang door Kanaleneiland voor het behoud van de sociale volkshuisvesting en tegen de massale sloop van betaalbare woningen.

Start: 10.00 uur, Winkelcentrum Kanaleneiland.

De rest van de agenda ziet er als volgt uit:

· Woensdag van 16 tot 18 uur. Stadsbusstation
Thema: Openbaar vervoer met het publieke belang voorop

· Donderdag van 15 tot 17 uur. Stadhuisbrug
Thema: De menselijke maat terug in de thuiszorg

· Vrijdag om 13 uur. De agent aan het woord
Thema: Politie onder de mensen

· Zaterdag om 15 uur. Park de Gagel in Overvecht.
Thema: Niet bouwen in het openbaar groen

U bent hier