h

SP-motie tegen te vroeg kappen weggestemd in 2006

17 februari 2010

SP-motie tegen te vroeg kappen weggestemd in 2006

Wederom sturen vele verontwaardigde bewoners emails naar de gemeenteraad over vroegtijdige bomenkap. Dit keer gaat het opnieuw over bomen bij het 24 Oktoberplein, die tegen de vlakte gaan terwijl er nog beroep loopt bij de Raad van State. Welke partijen steunden de SP in 2006 toen we precies dit wilden voorkomen?

Op 27 april 2006 diende de SP de motie "kappen met te vroeg kappen III" in.

Daarin werd een uitspraak van de raad gevraagd om vast te leggen dat bomenkap pas mag plaatsvinden als alle vergunningen onherroeppelijk zijn, er dus geen beroep meer loopt.

Onze motie werd slechts gesteund door D66 en Leefbaar Utrecht.

Tegen de motie stemden GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD en B&G

Als tegenstemmers nu zouden zeggen dat de vroegtijdige kap schandalig is, hebben zij boter op hun hoofd. Met instemming van deze partijen kan de gemeente beginnen met de kap als er een zogenaamde 'bruikbare' bouwvergunning is (kappen met te vroeg kappen III). Beroep bij de Raad van State hoeft dan niet te worden afgewacht. Zeer tegen onze zin dus.

U bent hier