h

Column: D66 schrijft mooie pamfletten

2 maart 2010

Column: D66 schrijft mooie pamfletten

Op 4 oktober 2007 lag een amendement (2007/A033) van de SP voor om eerst cultuur-historisch onderzoek naar de woningen van "het kleine wijk" af te wachten. Er moest geen sloopvergunning worden verleend. Tegen dit amendement stemde onder andere D66.

Op 19 november 2009 lag een amendement (2009/A060) van de SP voor om het 'gebiedsplan de Gagel' in te trekken wegens gebrek aan steun onder de bevolking. Tegen dit amendement stemde onder andere:  D66...

Vandaag lag er een pamfletje van D66 in de bus. Hierin stelt D66 dat zij "een echte keuze aan bewoners tussen sloop en renovatie, dus niet tussen sloop ja/nee" wil.

Dat is een opsteker. Want D66 heeft al die jaren, waarbij er géén keuze was tussen sloop en renovatie, sloop gewoon gesteund.

De SP heeft het pamfletje goed gelezen. De draagvlakonderzoeken nu zijn een wangedrocht. Als bewoners tegen sloop stemmen dan gebeurt er meestal helemaal niets. Daarom pleit de SP al jaren voor een keuze tussen sloop en renovatie.

Zou hier sprake zijn van verkiezingsretoriek? Wij gaan er niet van uit. Wilt u echter meer zekerheid, dat het na 3 maart anders gaat bij sloopprogramma's, dan moet u toch maar SP stemmen. Want hoe anders D66 na 3 maart wordt weet niemand.

U bent hier