h

SP: Gemeente, erken aansprakelijkheid voor schade huizen rond Hart van Hoograven

9 maart 2010

SP: Gemeente, erken aansprakelijkheid voor schade huizen rond Hart van Hoograven

Goylaan

Bewoners rond 't Goylaan zijn bezorgd over mogelijke schade door de aanstaande sloop-nieuwbouw in het 'Hart van Hoograven'. En met reden, want als gevolg van de eerdere werkzaamheden bij 't Goylaan zijn diverse huizen zwaar beschadigd geraakt. De bewoners willen garanties van de gemeente dat nieuwe schade wordt vergoed en bestaande schade hersteld. De gemeente weigert vooralsnog aansprakelijkheid te erkennen.

't Goylaan

De jaren 30-woningen in de buurt zijn 'op staal' gebouwd. Dat betekent dat de fundering door de ondergrond op zijn plaats wordt gehouden. Toen in 2006 grootschalige bemaling plaatsvond aan 't Goylaan, is de bodem verzakt en daarmee een aantal huizen. Een volgende oplawaai kregen ze toen na werkzaamheden op de kruising een soort verkeersdrempel in het asfalt achterbleef, waar het zware verkeer overheen denderde. Het is zeer waarschijnlijk dat trillingen bij de sloop en bemaling voor de daaropvolgende nieuwbouw verdere schade zullen veroorzaken, dan wel nieuwe schade aan tot dusver daarvoor gespaarde woningen.

Technisch onderzoek wijst uit dat de getroffen woningen en die daaromheen eigenlijk op palen moeten worden gezet. Een ingrijpende en kostbare operatie, die de bewoners niet kunnen betalen. De gemeente wil niet over de brug komen. De fundering van de woningen is niet meer van deze tijd, stelt men en de schade zou hoe dan ook niet door de eerdere werkzaamheden komen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "De wereld op zijn kop. De relatie tussen de werkzaamheden en de schade is volkomen helder. Als je ergens gaat bouwen moet je rekening houden met de situatie zoals die is. Gaat het vervolgens mis, dan mogen bewoners daar niet de dupe van zijn. Het fraaiste is nog wel dat de gemeente verwijst naar een onderzoek dat de problemen wijt aan de 'berken' die voor de huizen staan. Die staan er namelijk om bekend dat ze zoveel grondwater onttrekken. Helaas voor de onderzoekers zijn het geen berken, maar platanen?"

Dat de gemeente ermee in de maag zit is helder, want dit is het tweede geval in korte tijd waarbij sloop schade aan de bebouwde omgeving ellende oplevert. Het andere betreft de sloop van het voormalig Wilhelmina Kinderziekenhuis in de ABC-straat.

U bent hier