h

Uitslagendebat: SP zal alle voorstellen voor een socialer Utrecht steunen

5 maart 2010

Uitslagendebat: SP zal alle voorstellen voor een socialer Utrecht steunen

Vandaag vond in het stadhuis het zogenaamde 'duidingsdebat' plaats. Alle fractievoorzitters geven daarin hun mening over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. SP-fractievoorzitter Tim Schipper beloofde steun aan alle voorstellen die Utrecht socialer maken en wees op de raadsmeerderheid die er is voor een ander beleid op luchtkwaliteit en sloop van sociale huurwoningen. Ook vindt de SP dat een nieuw college niet moet verzuipen in de eigen ambitie en vooral eerst moet doen wat nodig is voor de mensen in de stad. Hieronder de volledige tekst van Tim's bijdrage.

Voorzitter,

De verkiezingsuitslag is in zoverre helder dat er duidelijke winnaars zijn en duidelijke verliezers. Die winnaars feliciteer ik van harte met hun succes. We weten hoe goed dat smaakt. Helaas mochten we als SP dit keer niet meeproeven.

De uitslag maakt ook duidelijk dat er meerderheden te vinden zijn voor elke combinatie van 3 van de 4 grootste fracties: GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. Het ligt dan ook in de rede dat het nieuwe college zal worden gevormd door 3 van die vier grootste. De SP, maar ook het CDA en de eenmansfracties zijn overbodig voor collegevorming. De besprekingen daarover gaan wat de SP betreft ook langs die lijnen plaatsvinden. Als grootste fractie moet GroenLinks het voortouw nemen. We hopen dat het hen zal lukken de linksere koers neer te zetten waarvoor de kiezer hen de grootste heeft gemaakt.

Er zijn twee opvallende zaken in de uitslag die we als SP willen meegeven voor de onderhandelingen. Er is namelijk een raadsmeerderheid van de partijen die tegen het ALU hebben gestemd en zich hebben uitgelaten voor het alternatief voor meer asfalt 'De Kracht van Utrecht': GroenLinks, D66, SP en LU. Diezelfde partijen hebben - in ieder geval in de campagne - gezegd dat er anders moet worden omgegaan met de sloopplannen die er in de stad nog op stapel staan. Bewonersalternatieven moeten een gelijkwaardige kans krijgen. Goed onderhoud moet gewoon zijn. Renovatie en isolatie moeten uitgangspunt worden. Mocht er in de onderhandelingen geen enigheid ontstaan over deze onderwerpen, dan is het goed in gedachte te houden dat die raadsmeerderheid bestaat. Over deze zaken zal de SP na de verkiezingen in ieder geval niet anders gaan denken.

Ook zouden wij vooral willen meegeven dat de nieuwe coalitie moet waken voor enorme ambitie. Het collegeprogramma in 2006 barstte ervan en we hebben gezien hoe weinig daarvan werkelijk is uitgevoerd. Dat gevaar ligt nu opnieuw op de loer. Met mogelijk grote bezuinigingen op komst moet de nieuwe coalitie eerst maar eens doen wat daadwerkelijk nodig is voor de Utrechters, zoals buurtvoorzieningen op peil houden, sterkste schouders de zwaarste lasten, goede thuiszorg voor een eerlijke prijs, goed onderhoud van de openbare ruimte en het groen, een ruimhartig vangnet voor iedereen die tussen wal en schip valt. Maak werk van van werk in de wijken. Schrap eerst in de prestigezaken, voordat u ook maar overweegt om de bezuinigingen af te wentelen op de mensen die dat het slechtst kunnen hebben.

De SP is bereid mee te denken en mee te werken aan elk voorstel dat een eerlijke en sociale samenleving in de stad bevordert, zoals u dat van ons gewend bent. We wensen de partijen die nu het voortouw gaan nemen succes en rekenen op openheid van hun kant bij de voortgang.

U bent hier