h

Dust in the wind

29 april 2010

Dust in the wind

Stof goylaanStofwolk op 't Goylaan. Foto: Jos van Sambeek, dnu.nu

 

Het leek op een middelgrote brand, dinsdag 27 april op 't Goylaan, maar bij nadere beschouwing bleek het te gaan om een enorme stofwolk als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Reden voor de SP om wethouder Bosch te herinneren aan de afspraken die waren gemaakt over het beperken van overlast voor de buurt.

Maar dat niet alleen. Ook voor passanten en de medewerkers van het sloopbedrijf kan een dergelijke stofontwikkeling niet gezond zijn. De enige zichtbare maatregel was dat er een man met een tamelijk minimaal straaltje water de boel vergeefs probeerde nat te houden.

Lage waterdruk was volgens de wethouder de reden voor de ellende. Meer dan dit was niet mogelijk, zonder toestemming van het Waterschap om oppervlaktewater uit de aangrenzende singels te gebruiken. Hij beloofde hier achteraan te gaan. Intussen zijn wel schermen gezet om langsrijdende fietsers te beschermen tegen het ergste stof.

Wat de SP betreft is dit niet voldoende. De sloop duurt nog wel even. Als de situatie niet verbetert, zal de SP aanvullende maatregelen eisen. Het lijkt erop dat het de komende dagen wat gaat regenen. Dat zou al veel helpen.

U bent hier