h

SP zwaar teleurgesteld in begroting nieuw college

20 september 2010

SP zwaar teleurgesteld in begroting nieuw college

 De SP-fractie is zwaar teleurgesteld over de eerste begroting van het nieuwe college van GroenLinks, PvdA en D66 en ziet vooralsnog geen enkele aanleiding om de kwalificatie 'financiële gatenkaas' van de Voorjaarsnota te herzien. Zonder deugdelijke onderbouwing ziet de SP weinig terecht komen van de doelstellingen Groen, Open en Sociaal uit het collegeakkoord.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Mooie plannen te over en zeker ook zaken waar wij achter staan, zoals we eerder al zeiden. Maar praatjes vullen geen gaatjes. En die gaatjes zijn er nog volop. Tel je op wat er in de samenvatting staat, dan kom je al op meer dan 100 miljoen aan oningevulde 'taakstellingen' en 'optimalisaties'. En dat komt nog bovenop alles wat er nog lag uit eerdere jaren. Je moet maar durven om dat nou een sluitende meerjarenbegroting te noemen. De realiteitszin is daarmee wel erg dubieus."

Bij de Voorjaarsnota nam de raad unaniem de SP-motie 'Financiën Transparant' aan, die juist aandrong op de concrete invulling van de gaten en een einde aan het geschuif met geld tussen de diverse programma's. Bij deze begroting is daar nog in het geheel geen sprake van. Evenmin is er in de programma's zicht op waar de miljoenenverschuivingen uit het collegeprogramma gaan landen, noch staat er extra geld in opgenomen voor nieuw beleid. Schipper: "Dat maakt het wel heel lastig om de boel goed te beoordelen. Laat staan dat je beargumenteerd andere keuzes kan maken."

U bent hier