h

Formele en harde reactie college op SP-vragen huisuitzetting

5 november 2010

Formele en harde reactie college op SP-vragen huisuitzetting

De gemeente is niet verantwoordelijk voor opvang van uit hun huis gezette bewoners, ook al zijn die invalide en ziek. We hebben strak volgens de wet gehandeld, er is geen enkele reden om rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Geen enkele reden om een praktische en menselijke oplossing te zoeken, ook al hadden we er tijd voor. Met die reactie van het college op vragen van de SP moet de inmiddels ex-bewoner van de Hooft Graaflandstraat 72 het doen.

De SP is zwaar teleurgesteld over deze formele en harde opstelling van het college, dat het woord sociaal in haar motto heeft. Waarom wel twee keer de datum van uitzetting verdagen tot de hoorzitting over het bezwaar is geweest en dan tot uitzetting overgaan voordat je als gemeente een besluit hebt genomen over dat bezwaar?

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Niemand is ertegen dat woonfraude wordt aangepakt, waar wethouder Bosch mee schermde. Alsof wij dat dwarsbomen. De huurder is zeer nalatig geweest, maar van moedwil is in dit geval geen sprake. Met dit stoere optreden is bovendien helemaal niets opgelost; een woning beschikbaar voor verhuur en een dakloze erbij. Ik wou dat het college net zo stoer en consequent was in andere handhavingskwesties, zoals de vergunningloze werkzaamheden aan de A2 door Rijkswaterstaat, of de al jaren durende illegale vestiging van Holland Casino."

Enige winst is dat het college voortaan vooraf in kennis zal worden gesteld van huisuitzettingen. Bosch wilde echter niet zover gaan die kennis ook met de raad te delen.

Het laatste woord is hiermee niet gezegd. De SP zal de kwestie zo snel mogelijk aan de orde stellen in de commissie Mens en Samenleving, of opnieuw in de raad, zodat ook de andere partijen hun oordeel kunnen geven.

U bent hier