h

Druk bezochte avond over Palestina

8 december 2010

Druk bezochte avond over Palestina

Ruim honderd mensen kwamen op 30 november bijeen in het café van Filmhuis Louis Hartlooper Complex, voor een bijeenkomst met Harry van Bommel, met als thema "Palestina en de Nederlandse politiek".

SP Utrecht organiseerde deze bijeenkomst samen met Utrecht 4 Palestina, om het solidariteitswerk van Utrecht voor Palestina een duwtje in de rug te geven.

In zijn inleiding stond Harry van Bommel stil bij de ontwikkeling van "het Nederlandse standpunt" met betrekking tot Israël. Dat Israël als enigste land in het regeerakkoord terecht is gekomen in de passage: "Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël" is volgens Van Bommel "tekenend voor dit Kabinet".

Maar naast het standpunt van het kabinet, en het standpunt van gedoogpartner Wilders die de annexatie van de bezette gebieden door Israël ondersteunt, zijn er ook binnen VVD en CDA mensen die zich kritisch uiten over de Israëlische nederzettingenpolitiek en de blokkade van Gaza.

Oud-minister Van Eekelen (VVD) schreef onlangs een artikel in Internationale Spectator, waarin hij naar aanleiding van een bezoek aan de regio forse kritiek uitte op het Israëlische nederzettingenpolitiek.

Van Bommel: "Over de uiteindelijke oplossing bestaat verregaande consensus. Een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven, waar 80% van de bevolking op dit moment afhankelijk is van internationale voedselhulp. Dat kan zo niet langer"

 

De zaal zat tot de nok vol

Na de pauze was er ruimte voor mensen die in het kader van de campagne "Houd hoop levend" een bezoek hebben gebracht aan de bezette gebieden, om hun ervaringen met de zaal te delen.

De bijeenkomst werd zeer druk bezocht en verschillende mensen hebben zich opgegeven om mee te doen aan de activiteiten van Utrecht 4 Palestina. Hiermee is het streven van de SP Utrecht, door het organiseren van deze avond, het solidariteitswerk een duwtje in de rug te geven, een groot succes geworden.

U bent hier