h

SP-amendement openbaarmaking rekenkamerbrief unaniem aangenomen

7 april 2011

SP-amendement openbaarmaking rekenkamerbrief unaniem aangenomen

De rekenkamer publiceert op 14 april haar onderzoek naar de financiële risico's van het Masterplan Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van dat onderzoek is de gang van zaken rond de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College. Een aantal geheime bijlagen was daar onderdeel van. 

In het presidium was afgesproken dat geheimhouding altijd zo snel als kan wordt opgeheven. Dat zou dus ook moeten gelden voor de rekenkamerbrief over het Gerrit Rietveld College, die tegelijk met het onderzoek wordt rondgestuurd.

In het raadsvoorstel over geheimhouding van die brief was geen eindtermijn opgenomen. Vandaar een amendement van de SP, dat raadsbreed werd aangenomen.

U bent hier