h

Vrijdag 26 augustus: Filmavond Onderwijs

24 augustus 2011

Vrijdag 26 augustus: Filmavond Onderwijs

In mei 2007 kwam de onderwijsinspectie tot de conclusie dat het Nederlandse onderwijs kampt met een aantal ernstige en hardnekkige problemen. Minister Plasterk vond het 'onacceptabel' en beloofde ter plekke om samen met het kabinet harde maatregelen te treffen.

Maar zijn die harde maatregelen die toen beloofd werden ook daadwerkelijk genomen? Alleen al in 2011 was er sprake van fraude met examens en ongeldige diploma's, werden opnieuw veel scholen als 'zeer zwak' bestempeld en worden veel lessen niet meer gegeven vanwege het tekort aan leraren.

recht op onderwijs

Aan de hand van twee korte documentaires schetsen we een beeld van de huidige stand van zaken in het onderwijs. 'Wij Willen Les!' is een Zembla- documentaire waarin onderzoek wordt gedaan naar de problemen op de ROC's. De tweede documentaire, 'Oxford aan Zee' belicht een totaal andere onderwijsvorm, namelijk die van het University College. Is dit dé onderwijsvorm voor de toekomst, of slechts toegankelijk voor de rijkeluiskinderen?

Samen met Marc Smits (ROOD) en Michiel Brouwer (ROOD Utrecht) praten we na over de documentaires, de standpunten van de SP én natuurlijk over hoe wij als SP hier actie op kunnen voeren. Ook is er na afloop de gelegenheid om eigen vragen te stellen aan deze twee 'ervaringsdeskundigen'.

De avond vindt plaats in het SP-pand aan de Wijde Begijnestraat 122. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis. Zorg dat je op tijd bent en neem iedereen mee die je wilt!

Het programma is als volgt:

  • 20.00 Welkom en voorstellen
  • 20.10 Documentaire 'Wij willen les!
  • 20.45 Pauze
  • 21.00 Documentaire '' Oxford in Zeeland;
              University Colleges in Nederland'
  • 22.00 Einde
loesje_dus als onderwijs de spil van

U bent hier