h

Geen commerciele boodschap op vrije plakplaatsen

20 september 2011

Geen commerciele boodschap op vrije plakplaatsen

De SP en GroenLinks hebben het college om opheldering gevraagd over het oneigenlijk gebruik van vrije plakplaatsen. De borden, die zijn bedoeld voor niet-commerciële doeleinden, worden regelmatig tegen betaling volgeplakt door het bedrijf Binnenverspreiding.nl. De gemeente doet hier vooralsnog niets tegen.

"Uit verschillende hoeken horen we dat Binnenverspreiding.nl de borden opgeëist heeft", aldus SP-raadslid Michel Eggermont. "Het mag niet zo zijn dat een bedrijf zich publieke voorzieningen toeëigent voor haar eigen bedrijfsvoering. Hierdoor wordt het voor anderen onmogelijk om nog gebruik te maken van de plakplaatsen."

De gemeente Utrecht heeft verspreid over de hele stad vrije plakplaatsen waar inwoners en niet-commerciële instellingen hun mening kunnen uiten. In het kader van vrijheid van meningsuiting is de gemeente verplicht deze borden te plaatsen. Daarnaast helpen de borden illegaal plakwerk tegen te gaan. "Daarom is het belangrijk dat de borden worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. De gemeente moet hier dan ook scherper op toezien", vindt GroenLinks-raadslid Heleen de Boer.

De SP en GroenLinks eisen dat de gemeente snel met maatregelen komt en klachten van bewoners over het misbruiken van vrije plakplaatsen serieus neemt.

U bent hier