h

Subsidies Krachtwijken: sorrycultuur viert wederom hoogtij

14 september 2011

Subsidies Krachtwijken: sorrycultuur viert wederom hoogtij

Bij de subsidieverlening van bewonersinitiatieven in de 'Krachtwijken' had wethouder Harrie Bosch (PvdA) geen regie en geen controle. Er moest en zou gescoord worden met het wegzetten van de Vogelaarmiljoenen. Het PvdA-smaldeel in het college passeerde de overige wethouders bij beslissingen over bedragen boven de € 50.000.

Bosch, eindverantwoordelijk voor dit weinig fraaie geheel, mag desondanks gewoon aanblijven. Sorry was wederom voldoende om de coalitiegenoten GroenLinks en D66 terug in het hok te jagen.

Dat was de - vooraf te verwachten - uitkomst van het raadsdebat op 13 september. De SP-fractie diende samen met de vrijwel voltallige oppositie een motie van wantrouwen in tegen Bosch. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "In 2008 waarschuwden we voor precies dit soort uitwassen. Bosch vroeg en kreeg het vertrouwen van de meerderheid van de raad dat hij het allemaal goed zou regelen. Dat vertrouwen is geschonden. Dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen, de trap van bovenaf schoon vegen."

Wat volgt is een raadsonderzoek naar de subsidieverlening, waarvan de uitkomsten in het voorjaar van 2012 bekend worden. Schipper: "Een noodzakelijk onderzoek, maar volstrekt onvoldoende om het beeld recht te zetten van de politiek die elkaar de hand boven het hoofd houdt. Het gaat om veel meer dan geschonden vertrouwen van de gemeenteraad. Wat draag je uit naar de mensen in de stad? De tweede dreun in korte tijd, na de lievevredemotie in het debat met de burgemeester vorige week."

Lees hier de bijdrage van Tim Schipper in het raadsdebat.

U bent hier