h

Tweede Kamerleden in gesprek met Utrecht over de crisis

30 oktober 2011

Tweede Kamerleden in gesprek met Utrecht over de crisis

Op vrijdag 28 oktober in Moira ging de SP de discussie aan met inwoners van Utrecht over de laatste politieke ontwikkelingen. Tijdens deze avond, met de titel: 'Miljarden om de Euro te redden en hier bezuinigen op pensioenen? We zijn toch niet gek!', werd uitgebreid gesproken over de eurocrisis, onze pensioenen en de SP actie 'Armoede werkt niet'.

De Eurocrisis Tweede Kamerlid Ewout Irrgang gaf een uitgebreide introductie waarin hij uitlegde hoe via een steunfonds voor de euro van honderden miljarden, een nieuw hulppakket voor Griekenland en zelfs een Europese regering, Merkel, Sarkozy (en in hun kielzog Rutte) de euro en de Europese economie denken overeind te houden. Wat Rutte echter niet hardop durft te zeggen is dat het niet gaat om het redden van Griekenland, maar om het redden van alle Europese Banken. Door een domino-effect zou mogelijk het hele financiële stelsel instorten. De banken hebben de laatste decennia veel te veel risico's genomen en te weinig reserves aangehouden.

Dit werd mogelijk gemaakt door neoliberaal beleid, waarin de markt volledig haar gang kon gaan. Nu al het spaargeld is vergokt is, aast de bankenlobby op uw belastingcenten. Dat de Griekse politieke elite Europa voor de gek heeft gehouden door de boekhouding te vervalsen, is maar een klein deel van het probleem. Het is te makkelijk om de Griek als het zwarte schaap aan te wijzen, de gewone man heeft geen hand in deze crisis. Het was een onderonsje tussen de Europese Federalisten en de belastingontduikende Griekse elite.

Ewout stelde dat niet de gemiddelde Europese burger moet bloeden voor deze crisis, maar degene die hem hebben veroorzaakt. Er moet een einde komen aan de excessen in de bankenwereld, geen bonussen meer voor onverantwoordelijk risico's nemen, een bankenbelasting om de banken te laten mee betalen en een transactiebelasting om casinokapitalisme tegen te gaan.

Pensioenen Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP, nam na een interessante discussie het woord over van Ewout om het te hebben over de toestand van onze pensioenen. Agnes Jongerius heeft een groot gedeelte van de vakbondachterban verraden op het moment dat zij de laatste pensioendeal ondertekende. De hoogte van de pensioenen afhankelijk maken van beleggingsresultaten, zal leiden tot pokerpensioen. Alle risico's komen bij de (toekomstige) gepensioneerden te liggen, terwijl werkgevers de zekerheid krijgen dat zij altijd dezelfde pensioenpremie zullen betalen.

Als in de toekomst de optelsom van premies niet meer voldoende is, voelt de gepensioneerde dat direct in de portemonnee. De werkgever gaat vrij uit. Ons internationaal geroemde pensioenstelsel van gespreide verantwoordelijkheid dreigt met het pensioenakkoord overboord te gaan. Achter de sluier van de crisis wordt neoliberaal beleid door de strot van de werkende man geduwd.

Sadet stelde dat onze pensioenen helemaal niet onbetaalbaar zijn en dat iedereen recht heeft om zijn oude dag niet in armoede te moeten doorbrengen. De aow leeftijd wordt onnodig verhoogd naar 67 jaar. De aow kan gefinancierd worden van de extra belastinginkomsten van aanvullende pensioenen, die door de vergrijzing binnen komen. Pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan ooit te voren en pensioenen kunnen nog zonder problemen worden uitgekeerd.

Door het rekenen met de huidig onnatuurlijk lage rente, ten gevolge van het huidig crisisbeleid, lijkt het alsof er niet genoeg is. Maar als je op de lange termijn kijkt, wat je als pensioenfonds zou moeten doen, is er geen enkele reden om op de pensioenen te korten. Daarom stelde Sadet dat het huidig pensioenakkoord zo spoedig mogelijk moet worden tegengehouden.

Armoede werkt niet Maar na de pensioenen was Sadet nog lang niet klaar met Kabinet Rutte. Er wordt niet alleen 4 miljard bezuinigd op de pensioen, maar ook 4 miljard op de sociale werkplaatsen. Het is simpelweg asociaal hoe er wordt gekort op de Nederlanders, die het minst hebben, terwijl de villabewoners buiten schot blijven. Terwijl Rutte blijft volhouden dat er geen sociale werkplaatsen verdwijnen, kan iedereen zien dat sociale werkplaatsen moeten sluiten door de huidige maatregelen.

Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de bijstand en wordt werken onder het minimum loon mogelijk gemaakt. Volgens Sadet in één woord schandalig! De sloop van de bijstand is een grote stap in de afbraak van de sociale zekerheid. Jonggehandicapten, werkers in de sociale werkplaats, mensen met een arbeidsbeperking en werkende armen hebben straks weinig rechten over. Dit is gevaarlijk beleid dat leidt tot tweedeling, armoede en sociale uitsluiting.

Genoeg reden om over te schakelen tot actie! Sadet was zo vriendelijk om iedereen uit te nodigen voor de 'Armoede werkt niet' manifestatie van 10 december in de Brabanthallen. Waar we met zijn allen een zo groot mogelijke vuist kunnen maken tegen de tweedeling in Nederland en strijden voor een sociale en eerlijk maatschappij.

U bent hier