h

Gebrek aan lef GroenLinks nekt SP-amendement werken op zondag

20 januari 2012

Gebrek aan lef GroenLinks nekt SP-amendement werken op zondag

Een voorstel van de SP dat het mogelijk had gemaakt voor werknemers in de levensmiddelenhandel ook op lokaal niveau hun recht op een vrije zondag af te dwingen, is tijdens de raadsbehandeling gesneuveld. In de nieuwe verordening over de zondagopenstelling van winkels wilde de SP de gemeente de mogelijkheid geven de deuren alsnog te sluiten als winkeliers zich niet aan de regels houden.

Het amendement dat de SP had ingediend om dit te regelen, had bij aanvang van het debat de steun van GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie. Echter, na de beantwoording van wethouder De Rijk (GroenLinks), waarin zij niet aangaf dat dit amendement juridisch onmogelijk was, maar dat ze onzeker was over de houdbaarheid, kreeg de GroenLinks-fractie koudwatervrees. Men trok de handtekening onder het amendement in en liet het bij een oproep aan de wethouder op om elk juridisch spoor op te zoeken om meer voor werknemers te kunnen betekenen.

De meerderheid voor het amendement viel daarmee weg. Onder deze omstandigheid heeft de SP het ingetrokken. We zullen de GroenLinks-fractie en haar wethouder op de huid blijven zitten, zodat gedwongen zondagsarbeid in Utrecht kan worden voorkomen.

"Als SP willen we een oplossing bieden voor werknemers die gedwongen worden op zondag te werken. Zij moeten meer mogelijkheden hebben om hun rechten af te dwingen. Om dat te regelen is wel lef nodig", aldus Michel Eggermont, raadslid voor de SP. "We hebben nu nog een laatste restje hoop na de vraag vanuit GroenLinks. Zij zijn nu de eerst verantwoordelijke om er voor te zorgen dat werknemers niet aan hun lot worden overgelaten."

U bent hier