h

SP: Trappen Rabobrug meteen bij bouw aanleggen

10 januari 2012

SP: Trappen Rabobrug meteen bij bouw aanleggen

Bij de Rabobrug kunnen trappen naar de perrons direct bij de bouw worden meegenomen. Er zijn hiervoor geen belemmeringen meer, nu bij Prorail de ligging van de perrons bekend is, of wordt aangepast om ruimte te maken voor de brug. Dat is de boodschap van de SP aan het college van B&W, in vervolgvragen over de Rabobrug. De SP wil dat de trappen er komen, ook al druist dat in tegen afspraken met Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne.

In december 2011 stelde de SP vragen over de invloed van Corio op de bouw van de Rabobrug. Corio zou zich verzetten tegen de trappen, vanwege een afspraak over het beperken van het aantal voetgangersroutes in het contract over de bouw van het nieuwe centraal station.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "De gemeente moet zijn poot nu maar eens stijf houden. De Rabobrug is van groot belang als verbindingsroute tussen de oost- en westkant van de stad en voor de fietsbereikbaarheid van het station, zeker als je ziet wat er aan de kant van het Smakkelaarsveld allemaal gaat gebeuren. Bovendien zijn er ook afspraken vastgelegd met het rijk, de provincie en het Bestuur Regio Utrecht over het wél aanleggen van de trappen. Jammer voor Corio, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen."

Schipper doelt hiermee op het zogeheten 'VERDER'-project, waarin diverse overheden samenwerken om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. De trappen zijn daar onderdeel van en er is 5 miljoen voor gereserveerd om ze aan te leggen.

U bent hier