h

Gebruik Donnerpunten Mitros start huurexplosie

15 februari 2012

Gebruik Donnerpunten Mitros start huurexplosie

De SP is onaangenaam verrast door het nieuws dat Mitros per 1 maart 2012 toch gebruik gaat maken van de zogenaamde 'schaarstepunten' van Donner.' Hierdoor stijgen de huren van vrijkomende Mitroswoningen met  40,=.

Ook de andere Utrechtse corporaties verwachten een dergelijke stap te moeten gaan zetten, vermeldde het AD op 15 februari. De extra huurverhoging komt nog bovenop het beleid om de huren van vrijkomende huizen te 'harmoniseren'. De eerder door de SP voorspelde huurexplosie is daarmee een feit.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Sussende woorden van ex-wethouder Bosch in oktober 2011, bij het debat over de samenwerkingsafspraken met de corporaties. Het loopt zo'n vaart niet, zei hij. De corporaties verwachten niet dat ze gebruik hoeven maken van de extra punten. En als dat verandert, dan wordt dat eerst ter beoordeling gegeven aan de gemeenteraad."

"De inkt van die samenwerkingsafspraken met de corporaties is nog niet droog of onze scepsis wordt bewaarheid. We hebben het nu over een dubbele huurexplosie bij verhuizingen. Mensen zullen blijven zitten waar ze zitten. De kansen van starters op een betaalbare woning worden nihil. Direct gevolg van het spookrijdersbeleid van het kabinet. De sociale huurmarkt gaat helemaal op slot. Het college heeft wat uit te leggen."

In schriftelijke vragen aan het college eist de SP alsnog de toegezegde instemming vooraf van de gemeenteraad op.

U bent hier