h

SP: besluit nieuwe OV-concessie overdragen naar Provincie

8 maart 2012

SP: besluit nieuwe OV-concessie overdragen naar Provincie

Afgelopen week werd bekend dat het Bestuur Regio Utrecht per 1 januari 2013 wordt opgeheven. Onder meer de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de regio komt daarmee bij de Provincie te liggen. De nu lopende concessie aan Connexxion eindigt in december 2013, ruim 11 maanden na de opheffing van het BRU. De SP vindt dat nu moet worden begonnen met de overdracht van de taken van het BRU en heeft daarover vragen gesteld aan het college.

SP-Raadslid Michel Eggermont: "Het is wat ons betreft volstrekt logisch dat de procedure en de beslissing over de nieuwe concessie naar de Provincie wordt overgeheveld, zodat duidelijk wordt wie aanspreekbaar is op de uitvoering in de jaren erna. Het BRU bestaat dan immers niet meer. Daarbij komt dat het BRU ten overvloede heeft aangetoond niet in staat te zijn de procedure voor aanbesteding in goede banen te leiden."

De SP is het niet vaak eens met het kabinet Rutte, maar wat het BRU betreft zijn we voor één keer wel blij met die club. Hiermee komt eindelijk een eind aan dit ondemocratisch gedrocht.

Het Utrechtse college is nog niet zo ver als de SP en stelt zich op het standpunt dat het BRU gewoon de lopende zaken af kan handelen. Het zou wel eens kunnen dat de tijd dan veel te kort is voor een zorgvuldige overdracht.

U bent hier