h

Vaste tarieven in de thuiszorg: Eerste Kamer neemt SP-wet Leijten aan

20 maart 2012

Vaste tarieven in de thuiszorg: Eerste Kamer neemt SP-wet Leijten aan

De huishoudelijke thuishulpen hebben niet alles gekregen waar ze voor gestreden hebben en op gehoopt hadden. Toch hebben hun acties voor een belangrijk deel succes opgeleverd. Eén van de drie SP-initiatiefwetten van Renske Leijten is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. Voortaan mogen gemeenten en thuiszorgorganisaties geen afspraken meer met elkaar maken onder een vastgesteld minimum basistarief.

Hiermee komt de nadruk te liggen op kwaliteit in plaats van op de laagste prijs. In de huidige praktijk is steeds gebleken dat het verzorgend personeel daarvoor op kon draaien. Zij hebben fors moeten inleveren op loon en arbeidsvoorwaarden. Deze wet moet dat een halt toeroepen.

De stemming voor de wet tegen de verplichte aanbesteding is uitgesteld. De Eerste Kamer wil eerst een brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten behandelen en pas daarna een definitief besluit nemen. De SP heeft erop aangedrongen dat dit zo snel mogelijk plaatsvindt. Renske Leijten blijft erop vertrouwen dat ook deze wet wordt aangenomen.

Teleurstellend is de afwijzing van de wet die het 'oormerken' van de thuiszorg waarborgt. Gemeenten mogen het geld dat zij hiervoor van het rijk krijgen dus blijven gebruiken voor andere zaken. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, waar thuiszorggeld naar de Noord-Zuidlijn werd doorgesluisd. Leijten zal echter nieuwe initiatieven nemen om dit alsnog geregeld te krijgen, zodat ook aan dit absurde gedrag een einde kan komen.

Daarin krijgt zij de volle steun van alle huishoudelijk verzorgers, SP'ers en andere sympathisanten die de afgelopen tijd keihard actie hebben gevoerd voor een menselijk en sociaal gezicht van de thuiszorg. Die met zijn allen op 6 maart op het Plein in Den Haag stonden en die met hun petitie in februari en begin maart meer dan 15.000 handtekeningen wisten binnen te halen, waarvan meer dan éénvijfde afkomstig was uit Utrecht, Nieuwegein en Vianen.

Wij Zijn de Thuiszorg Utrecht op 6 maart in Den Haag

U bent hier