h

SP: Utrecht moet gemeente-CAO ondertekenen

10 mei 2012

SP: Utrecht moet gemeente-CAO ondertekenen

 
De SP heeft een motie ingediend die het college opdraagt zich publiekelijk uit te spreken voor het CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren. Verder riep SP-Raadslid Michel Eggermont andere gemeentes op om hetzelfde te doen.

In de CAO worden tal van zaken geregeld: mobiliteit en van werk naar werk, flexibilisering van de werktijden, verandering van de arbeidsvoorwaarden, minder interne bureaucratie, inhuur van externen en de loonontwikkeling. Na de val van het kabinet probeerde minister Spies van Binnenlandse Zaken, echter in te breken op één aspect van de afspraken, namelijk de overeengekomen loonsverhoging.

SP-raadslid Michel Eggermont: "Na een jaar zonder CAO was er eindelijk een principe-akkoord, met voor beide kanten pijnpunten en winstpunten. Door de actie van minister Spies zou dat alles weer op de helling raken, met alle gevolgen van dien. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels gelukkig besloten het akkoord met een positief advies aan de gemeenten voor te leggen."

Het college vroeg en kreeg van de indieners (SP, PvdA en Leefbaar Utrecht) een beetje meer tijd om de financiële gevolgen te bestuderen, ook in het licht van het 'Kunduz-akkoord'. De motie is daarom aangehouden en wordt eventueel later alsnog in stemming gebracht.

U bent hier